English version of this page

Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København (avsluttet)

Dette prosjektet vil studere forfatterskapet og virksomheten til eneveldejuristen Johan Frederik Wilhelm Schlegel (1765-1835). Schlegel har lenge vært neglisjert i forfatningshistorien, men som det er påvist i nyere forskning var han en sentral idégiver og formidler for de intellektuelle prosessene frem mot 1814, se Mestad (2008) og Michalsen (2010).

Omslagsbilde: Universitetskvartalet i København og J.F.W. Schlegels underskrift på grunnlovsutkast fra 1814. PAX forlag

Om prosjektet

Schlegel tilhørte den liberale eliten i det dansk-norske eneveldet. Etter å ha vært på en omfattende forsknings- og dannelsesreise på slutten av 1780-tallet, bl.a. med studier i Göttingen, ble han fra 1789 knyttet til Det juridiske fakultetet ved Universitetet i København. Gjennom 1790-tallet var han den ledende juridiske og filosofiske statsrettsforfatter i Danmark-Norge. Hans Naturrettens eller den almindelige Retslæres Grundsætninger, som kom ut i 1. utgave i 1798 og 2. utgave 1805, hadde stor betydning som lærebok for et par generasjoner av juridiske embetsmenn. Schlegels bok formidlet liberale allmenneuropeiske opplysningstidsoppfatninger til de dansk-norske juristene. Denne formidlingen var også del av den betydelige resepsjon av Kants kritiske filosofi som inngikk i den dansk-norske kantbevegelsen i København på 1790-tallet. I de samme årene som Schlegel skrev Naturret utgav han også det juridiske tidsskriftet Astræa (1797-1805) som var Nordens første juridiske tidsskrift.

I bokverket og tidsskriftet ble en rekke av tidens statsrettslige grunntemaer presentert. De fleste av de 26 juristene som skulle komme til å sitte på Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 hadde vært i kontakt med Schlegels arbeider og mange av dem hadde fulgt hans forelesninger i statsrett og naturrett ved Det juridiske fakultet i København. Schlegels innflytelse kan spores på forskjellige måter, og alt i alt er han blant 1814-historiens mest underkjente figurer. Prosjektet tar sikte på å gi en ny samlet vurdering av Schlegel, hans intellektuelle forutsetninger i den europeiske naturrettstradisjonen og hans betydning for utarbeidelsen av Grunnloven.

Resultater

Prosjektet er organisert som forskning og seminarer. Prosjektet har resultert i en antologi utgitt på PAX Forlag i 2013.

Bakgrunn

Prosjektet er en del av Nye perspektiver på Grunnloven (NFR/ 1814-prosjekt). Prosjektet bygger på etablert tverrfaglig forskning og tar sikte på ulike former for formidling.

Samarbeid

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom jurister og historikere ved universitetene i Turku, København, Odense, Bergen, NTNU og Oslo.

Emneord: Schlegel, kantianisme, Grunnloven
Publisert 28. apr. 2016 12:49 - Sist endret 29. apr. 2016 14:05