Innføring i juss - Juridisk tenkning og rettskildelære

Erik Magnus Boe har forfattet boka "Innføring i juss - Juridisk tenkning og rettskildelære", 3. utgave. Universitetsforlagets omtale av boka.

Publisert 29. sep. 2010 11:28 - Sist endret 13. nov. 2014 13:17