Publikasjoner

Publisert 12. mai 2022 13:45

I Norge kan saker om diskriminering behandles både av forvaltningsapparatet og av domstolene.
Det er forvaltningsapparatet som behandler de aller fleste sakene, og behandlingen i forvaltningssporet
omtales ofte som et «lavterskeltilbud». Camilla Winterstø har skrevet om dette lavterskeltilbudet for diskrimineringssaker.

Last ned rapporten (pdf).

Published Sep. 20, 2021 1:59 PM

Book section by Freya Baetens on CETA article 8,21 in M. Bungenberg and A. Reinisch [Eds.] CETA: A Commentary (Nomos 2021)

Publisert 15. apr. 2020 10:33

Prosjektet Praktikum med JURK var et pilotprosjekt om studentaktiv læring i  likestillings- og diskrimineringsrett. Det ble initiert av fakultet i samarbeid med CELL. JURK og faglærer i likestillings- og diskrimineringsrett. Evalueringen gir en beskrivelse og vurdering av pilotprosjektet som blir videreutviklet og  videreført  høsten 2020 med støtte fra CELL.

Last ned rapporten (pdf).

Bokomslag til boken Smarte forhandlinger
Publisert 24. mars 2020 13:21

Sverre Blandhols Smarte forhandlinger forhandlinger henvender seg til dem som ønsker å bli bedre til å forhandle, enten de har mye eller lite erfaring.

Published Feb. 14, 2020 2:48 PM

Interview with President Yusuf – President of the International Court of Justice by Freya Baetens and Pierre Bodeau-Livinec, published in The Law & Practice of International Courts and Tribunals.

Publisert 25. nov. 2019 11:23

Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis", som utgis i to deler. 

Del 2 inneholder rettspraksis om likestilling- og diskrimineringsrett fra 1970 til 2019, samt praksis om strafferettslig diskriminering, hatefulle ytringer og andre tilknyttede emner.

Last ned rapporten (pdf). 

Publisert 25. nov. 2019 11:18

Anne-Marie Gulichsen har skrevet rapporten "Likestilling og diskriminering i sivilrettslig og strafferettslig håndhevingspraksis", som utgis i to deler. 

Del 1 inneholder: 

Nemndspraksis fra Klagenemnda for likestilling, Likestillings- og diskrimineringsnemnda og Diskrimineringsnemnda

Praksis fra Markedsrådet om diskriminerende markedsføring

Fra tidsrommet 1974 til 2019

Last ned rapporten (pdf).