Institutt for offentlig retts skriftserie

Her er en liste over alle utgivelser i Institutt for offentlig retts skriftserie fra og med 2008 og frem til i dag.

Utgivelser fra før 2008.

Publisert 13. nov. 2013 11:31

Av Henning Jakhelln

Publisert 13. nov. 2013 11:31

Foretaksendringer og endring av fremtidig pensjonsopptjening.

Av Ingrid Finne Reenskaug

Publisert 13. nov. 2013 11:31

- Foreldres omsorg for barn med funksjonsnedsettelser

Av Cecilie Vålberg

Publisert 13. nov. 2013 11:31

 Av Kjersti Selberg

Rettshistoriske studier nr 25

ISBN 978-82-8063-095-112

Publisert 13. nov. 2013 11:31

Av Kristian Elvestad Ottosen

Publisert 13. nov. 2013 11:31

Av Stine Gahre

Rettshistoriske studier nr 24

Publisert 13. nov. 2013 11:30

Av Julia Köhler-Olsen

Publisert 13. nov. 2013 11:30

- Særlig om Johs. Andenæs' og G. Astrup Hoels bidrag i 1940-årene

Av Øyvind Østerhagen

Rettshistoriske studier nr 23

Publisert 11. nov. 2013 10:23

- trygdens størrelse

Av Linda Egeland

Publisert 11. nov. 2013 10:22

Av Alina Drazkowski

Publisert 11. nov. 2013 10:21

Av Anne Dalheim Jacobsen

Publisert 11. nov. 2013 10:21

Av Julie Nipedal

Publisert 11. nov. 2013 10:20

Av Matthias Hager

Publisert 11. nov. 2013 10:18

Av Ole Christoffer Ellingsen

Miljørettslige studier nr. 38

Publisert 30. okt. 2012 11:33

Av Eugenia Blücher.

Rettshistoriske studier nr. 22

Publisert 19. okt. 2011 15:35

Utredning av opplæringslovens kapittel 9a og behovet for å opprette et permanent elevombud 

Av Trond Welstad og Simen Warp

Publisert 19. okt. 2011 15:23

Rapport for forskningsprosjektet ”Utdanning og klagesaker – en analyse av fylkesmannens praksis, skoleeieres forvaltningskompetanse og elevenes rettssikkerhet” 2010

Av Trond Welstad

Publisert 19. okt. 2011 15:14

Av Ingeborg Stene

Publisert 11. apr. 2011 13:09

Av Malin Fosse

Publisert 15. mars 2011 14:35

- En sammenligning med vekt på myndigheters plikter og ansvar etter EUs naturverndirektiver og naturmangfoldloven.

Av Cathrine Aulie.

Publisert 7. feb. 2011 15:29

Av Simen Skjold Søgaard

Publisert 7. feb. 2011 15:03

- En analyse og vurdering av domstolkontrollen i to europeiske land.

Av Stian Advocaat Endre.

Publisert 11. jan. 2011 14:54

- Statens handlingsrom etter EØS-avtalens forbud mot statsstøtte.

Av Nina K. Hallenstvedt.

Miljørettslige studier nr. 34

Publisert 21. des. 2010 13:42

Marit Halvorsen og Ingun Sletnes.

Publisert 17. nov. 2010 15:57

- Rettsgrunnlag og reguleringer

Av Øivind Dannevig

Miljørettslige studier nr. 33