Grunnleggende juridisk metode, 2. utg

-en introduksjon til rett og rettstenkning

Av Erik Boe

Grunnleggende juridisk metode er en enkel bok i rettstenkning og juridisk metode.

Boken retter seg til studenter i universitets- og høyskolesektoren som tar et juridisk studieemne og praktikere som i arbeidssammenheng setter seg inn i juridiske problemstillinger uten å være jurist.

"Grunnleggende juridisk metode, 2. utg" gir en lettfattelig plattform for å kunne oppdage og forstå hvordan rett og rettstenkning arter seg, uansett hvilke deler av rettssystemet en skal beskjeftige seg med.

Boka er oppdatert mars 2010 med grunnlov- og lovendringer og med ny rettskildelitteratur.

Publisert 18. juni 2010 10:36 - Sist endret 7. jan. 2020 14:51