Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?

Eivind Smith har sammen med Harald Baldersheim vært redaktør for boka "Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?". Iris Nguyen-Duy og Sigrid Stokstad er sammen med Smith blant artikkelforfatterne.

Innholdsfortegnelse

1. Harald Baldersheim og Eivind Smith: Kommunalt sjølvstyre og lokalt folkestyre i velferdsstaten: risikabelt samband

2. Sigrid Stokstad: En folkerettslig målestokk for kommunalt selvstyre

3. Eivind Smith: Hinderløypa: grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre i Norge

4. Tore Hansen: Demokrati og finanser. Om det finansielle grunnlaget for lokalt demokrati

5. Lawrence E. Rose: Den krevende borger: Kveles lokaldemokratiet?

6. Harald Baldersheim: Folkevald i kommunen: representantrolla under press?

7. Signe Bock Segaard: Digitalt lokaldemokrati og kommunalt selvstyre: muligheter og snublesteiner

8. Iris Nguyên-Duy: Kan tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune bidra til å utdype det kommunale selvstyret?

9. Jostein Askim og Trygve Sivertsen
Hvem tar regningen? Finansiering av reformer som vedtas på statlig nivå og implementeres i kommunene

Forlagets omtale

Lokalt demokrati og lokalt selvstyre henger nøye sammen. Uten rom for lokale veivalg har borgerne liten grunn til å delta i kommunevalg.

I Norge står det kommunale selvstyret rettslig svakt, og i praksis uthules stadig mer gjennom statlig styring og kontroll. Ansvaret for den politikken som utøves lokalt, blir mer uklart. Det lokale demokratiet kan bli tilsvarende svekket; deltakelsen i lokale valg har da også falt sterkt.

I denne boken analyseres lokaldemokratiets tilstand i lys av folks holdninger til lokalpolitikk og folkevalgtes opplevelse av egen rolle, og selvstyrets rettslige rammer overfor staten blir diskutert.

Både borgere og folkevalgte ser kritisk på lokaldemokratiets tilstand. Men bildet er ikke uten lyspunkter. For å komme videre, anbefales det å tydeliggjøre rettsgrunnlaget for kommunalt selvstyre i kombinasjon med mer lokal involvering av innbyggerne. Forsøk med digitale kanaler viser for eksempel lovende muligheter for å bedre kommunikasjonen mellom borger og folkevalgt – under forutsetning av at kommunene virkelig vil satse.

 

Publisert 20. mai 2011 10:34 - Sist endret 8. apr. 2016 13:03