Cosmopolitan Justice and its Discontents

Endringer i en globalisert verden gir behov for endring av institusjoner og nye institusjoner hevder redaktørene av boka "Cosmopolitan Justice and its Discontents", Cecilia Bailliet og Katja Franko Aas.

Boken, som gis ut av Routledge,  er et resultat av den tverrfaglige konferansen ved samme navn som de arrangerte i oktober 2009,mens de ledet KULTRANS-temaet "Transnasjonale prosesser, legitimitet og verdier". 

Les mer her.

Publisert 1. juli 2011 15:35