Pro Natura - Festskrift til Hans Christian Bugge

I anledning Hans Christian Bugges 70-årsdag og pensjonering fra sin stilling som professor ved Institutt for offentlig rett, utgis festskriftet ”Pro Natura” på Universitetsforlaget.

Pro Natura - Festskrift til Hans Christian Bugge.

Hans Christian Bugge kombinerer en stor vitenskapelig innsats, særlig innenfor miljøretten, med en bred erfaring fra forvaltningen og annen virksomhet. Han har vært direktør for Statens forurensningstilsyn, leder av Planlovutvalget, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp. De siste 20 årene har han vært ansatt ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Med sin brede kontaktflate både nasjonalt og internasjonalt, og sin praktiske og administrative erfaring, har han spilt en avgjørende rolle i utviklingen av miljørett som vitenskapelig fag i Norge.

Det 650 sider lange festskriftet har bidrag fra 40 forfattere fra inn- og utland, og gjenspeiler Bugges engasjement for bærekraftig utvikling og brede kontaktnett. Det er redigert av Inge Lorange Backer, Ole Kristian Fauchald og Christina Voigt. Bidragene har i all hovedsak miljøperspektiver, og mange av dem er skrevet på engelsk. Festskriftet har derfor også betydelig internasjonal interesse. Det siste understrekes av festskriftets tittel og gjennom hilsningen fra en av Norges internasjonalt mest kjente politikere, Gro Harlem Brundtland, i innledningen til festskriftet. 

Publisert 14. mars 2012 16:02 - Sist endret 7. jan. 2020 14:52