Rettskildelære under debatt

Av Erik Magnus Boe

Boken er en oppsummering av Boes virke som rettskildeteoretiker de siste fire tiår. Boe analyserer trendene, men gir også sin egen vurdering av de enkelte posisjoner.

Rettskildelære under debatt. Foto: Universitetsforlaget.

I Rettskildelære under debatt oppsummerer og analyserer Erik Magnus Boe utviklingen i rettskildeteorien etter Torstein Eckhoffs avveiningsmodell ble lansert i Eckhoffs verk /Rettskildelære/ fra 1971.

Boe påviser fire hovedtrender i utviklingen etter Eckhoff:

  • internasjonaliseringen
  • digitaliseringen
  • påstanden om at rettskildelære er rettsretorikk og
  • påstanden om at rettskildelæren er mer lukket, eller tvert om er mer åpen, enn den såkalte avveiningsmodellen går ut på.

Også relevansen av de såkalte myke faktorer, som etterarbeider til lover, drøftes særskilt.

(Tekst: Universitetsforlaget).

Publisert 18. sep. 2012 21:14 - Sist endret 7. jan. 2020 14:58