Grunnleggende juridisk metode, 3. utgave

Av Erik Magnus Boe

Grunnleggende juridisk metode retter seg til studenter i universitets- og høyskolesektoren som tar et juridisk studieemne, enten det er forvaltningsrett, arbeidsrett, helserett eller et annet juridisk studieemne. Den retter seg også til praktikere som i arbeidssammenheng setter seg inn i juridiske problemstillinger uten å være jurist.

Publisert 31. okt. 2012 10:13 - Sist endret 12. nov. 2014 16:12