Statsrett kort forklart

Hvordan vedtas lover? Hvilken myndighet har Kongen? Når kan en statsråd stilles for riksrett? Kan Høyesterett overprøve Stortinget? Kan myndighetene sensurere avisreportasjer og fjernsynsprogrammer?

Foto: Universitetsforlaget.

Statsrett kort forklart gir en kortfattet og pedagogisk innføring i sentrale statsforfatningsrettslige emner. Boken gir en innføring i de tre statsmaktenes kompetanse og presenterer hovedlinjene i Grunnlovens rettighetsvern. Juridiske studenter kan lese boken som innføringslitteratur eller sidelitteratur til pensum i faget statsforfatningsrett. Boken vil også være til nytte og glede for alle andre som ønsker en oversiktlig innføring i dette faget, enten de er studenter, politikere eller bare nysgjerrige på reglene som styrer kompetansen til våre tre statsmakter.

Benedikte Moltumyr Høgberg er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i statsrett og underviser i fagene statsrett og forvaltningsrett. Hun har tidligere jobbet som advokatfullmektig og dommerfullmektig, i Justisdepartementets lovavdeling og ved Stortinget.
 
Statsrett kort forklart er en bok i serien Kort forklart fra Universitetsforlaget. Målet med serien er å gi en pedagogisk og oversiktlig innføring i ulike juridiske emner.

Tekst: Universitetsforlaget.
 

Publisert 5. sep. 2013 08:58 - Sist endret 7. jan. 2020 14:53