Bistandsadvokaten, 3. utgave

Av Professor dr.juris Anne Robberstad.

Denne nyskrevne utgaven av Bistandsadvokaten er basert på 2008-reformen, som innebar en kraftig styrking av fornærmedes og etterlattes rettsstilling i straffesaker.

Boken gjennomgår de viktigste reglene en må kunne for å være bistandsadvokat, og orienterer samtidig politiet, påtalemyndigheten og domstolene om ofrenes nye stilling i straffeprosessen.

Boken skal kunne fungere som oppslagsbok, med fyldige registre for stikkord og rettspraksis.

Publisert 23. jan. 2014 10:38