Environmental Law in Norway

Ny versjon av professor emeritus Hans Christian Bugges bok "Environmental Law in Norway"

Hans Chr. Bugge: Environmental Law in Norway
Second Edition Kluwer Law, 2014

Publisert 7. mai 2014 12:01 - Sist endret 7. juli 2016 08:27