Helsepolitikk og ledelse: Styringssystemet for staten, velferdsstaten og helsetjenesten

Anne Kjersti Befring

Boka gir en innføring i norsk helsepolitikk og ledelse. Den handler om hvordan helsetjenestene her i landet er organisert og styrt. Forfatteren redegjør for sentrale helsereformer og avklarer hvordan innflytelse og myndighet er fordelt i helsetjenestene.

Bilde av forsiden til Helsepolitikk og ledelse

Foto: Cappellen Damm Akademisk

Helsepolitikk og ledelse er skrevet for studenter innen fagskolen. Den er også nyttig for bachelorstudenter innen helsefagene og for personer som arbeider i helsetjenestene.

Noen sentrale spørsmål som tas opp er blant annet:
• Hvilke krav stilles til helsevirksomheter?
• Hvordan blir helsetjenestene ledet?
• Hvordan bør folkehelsearbeid styres?
• Hvilke arenaer er viktige innen det forebyggende og helsefremmende arbeidet?
• Hva er arbeidsgiveres ansvar og styringsrett?

Gå til omtale av boken på forlagets nettsted

Les innholdsfortegnelsen her

Utgivelsesår: 2015

1. utgave

Bokmål

ISBN: 9788202483425

Fag: Helse- og sosialfag, Helsefag, Sosial- og omsorgsfag, Sykepleiefag

Publisert 16. juni 2015 14:17 - Sist endret 24. jan. 2017 12:03