Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier

Boken er redigert av Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand.

Rettigheter i velferdsstaten bringer diskusjonen om rettigheter videre. Ved å rette oppmerksomheten mot rettighetsbegreper, trender og teorier bidrar boken til å åpne opp og nyansere vår tilnærming til hvordan rettigheter kan analyseres og forstås.
Slik gir boken et bidrag til grunnforskning om rettigheter.

Målgruppen for boken er forskere, lovgivere, studenter og andre med interesse for velferdsstatens rettigheter. De ulike kapitlene gir også viktige faglige bidrag til enkeltområdene som behandles.

Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand har vært redaktører og bidrar med egne kapitler. Øvrige forfattere er Anne Hellum, Anniken Sørlie, Aslak Syse, Benedikte Moltumyr Høgberg, Halvor Hanisch, Inga Bostad, Kirsten Sandberg, Kristin Skjørten og May-Len Skilbrei.

Boken utgis av Gyldendal

Publisert 27. jan. 2017 11:57 - Sist endret 7. jan. 2020 14:58