05/2013 - Tjenestepensjon og virksomhetsoverdragelse i privat sektor.

Foretaksendringer og endring av fremtidig pensjonsopptjening.

Av Ingrid Finne Reenskaug

Denne utgivelsen handler om håndteringen av foretakspensjonsordninger og innskuddspensjonsordninger ved virksomhetsoverdragelser i privat sektor. Temaet er hvilke effekter en virksomhetsoverdragelse kan ha for tjenestepensjonsordningene. Utgivelsen tar opp hvilke konsekvenser opprettelse av ny pensjonsordning eller videreføring av en eller flere eksisterende pensjonsordninger kan ha for foretaket og de ansatte. Videre behandles det overtakende foretakets muligheter for å gjøre endringer i etablerte tjenestepensjonsordninger som videreføres etter overdragelsen.

Forfatteren er ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co. Fremstillingen ble skrevet mens forfatteren var ansatt som vitenskapelig assistent tilknyttet prosjektet «Et trygdesystem i sterk forandring».

English summary

This publication is about the handling of obligatory employees’ retirement pension schemes in connection with a business transfer in the private sector. The subject is the effects of a business transfer on obligatory workers retirement pensions and the consequences for employer and employees when establishing a new pension scheme or continuing existing scheme(s). The text also explores what changes the employer can do in continued schemes.

Publisert 13. nov. 2013 11:31 - Sist endret 13. feb. 2015 13:15