7/2010 - Statlig finansiering av CO2-håndteringsprosjekter

- Statens handlingsrom etter EØS-avtalens forbud mot statsstøtte.

Av Nina K. Hallenstvedt.

Miljørettslige studier nr. 34

EØS-avtalens forbud mot statsstøtte begrenser statens mulighet til å bruke subsidier som et virkemiddel for å fremme politiske målsettinger. Statsstøttereglene er både omfattende og omstridte, og et politiske utfordrende område av EØS-retten. Et eksempel på dette er finansieringen av CO2-håndteringsprosjektet på Test Centre Mongstad. Avhandlingen drøfter, på bakgrunn av ESAs avgjørelse i Mongstad-saken og utviklingen i EU, statens handlingsrom til å finansiere CO2-håndteringsprosjekter som investor og som støttegiver.

English summary

The general prohibition on state aid in the EEA places restrictions on the use of subsidies by the member states for political purposes. State aid rules are comprehensive, while also widely disputed, and they are considered to be a politically challenging part of the EEA law. One example is the funding of the CO2 Test Centre Mongstad project. The thesis uses ESA's decision on the Mongstad project as a case study for a discussion of the state's permitted actions as an investor or as a provider of aid to CCS projects.
 

Publisert 11. jan. 2011 14:54 - Sist endret 16. feb. 2015 09:06