03/2013 - Eldre norske rettskilder – en oversikt

 Av Kjersti Selberg

Rettshistoriske studier nr 25

ISBN 978-82-8063-095-112

Denne utgivelsen i skriftserien ble dessverre sterkt forsinket, men foreligger nå nedlastbar i sin helhet:

Dokumentet kan lastes ned som pdf her [pdf - 1057 KB]

 

Publisert 13. nov. 2013 11:31 - Sist endret 13. feb. 2015 13:13