Rettshistoriske studier i skriftserien

Her er en oversikt over rettshistoriske studier i IOR sin skriftserie.

For å bestille utgivelser sender du en e-post til ior-bestill-skriftserien@jus.uio.no.

Bestillingen må inneholde:

Fult navn

Adressen utgivelsen skal sendes til

Full tittel på utgivelsen

Hvor mange eksemplarer du ønsker

For utgivelser publisert før 2008, vennligst se Institutt for offentlig retts Skriftserien fra 1988 til 2008

___________________________________________________________

Publisert 13. nov. 2013 11:31

 Av Kjersti Selberg

Rettshistoriske studier nr 25

ISBN 978-82-8063-095-112

Publisert 13. nov. 2013 11:31

Av Stine Gahre

Rettshistoriske studier nr 24

Publisert 13. nov. 2013 11:30

- Særlig om Johs. Andenæs' og G. Astrup Hoels bidrag i 1940-årene

Av Øyvind Østerhagen

Rettshistoriske studier nr 23

Publisert 30. okt. 2012 11:33

Av Eugenia Blücher.

Rettshistoriske studier nr. 22

Publisert 29. sep. 2010 13:33

Religionsfrihet og grunnlovskonservatisme 1814-1956

Av Ulrik Sverdrup-Thygeson jr.

Rettshistoriske studier nr. 21

Publisert 26. jan. 2010 08:41

Tomtefeste i Norge fra middelalderen til ca. 1700

Av Olav A. Røssaak

Rettshistoriske studier nr. 20