Tidsskrift for strafferett - 10 år

Ulf Stridbeck har skrevet lederen i Tidsskrift for strafferetts nummer 2010/4. Nummeret er en markering av 10 års jubileumet. Stridbeck er tidsskriftets redaktør.

I andledning jubileumsutgivelse er forfatterene spesialinvitert.

Innholdsfortegnelse

- Justisminister Knut Storberget: "En strafferett for fremtiden".

- Leder for Stortingets justiskomité Per Sandberg: "Det norske rettssamfunn i 2020".

- Riksadvokat Tor-Aksel Busch: "Reaktiv kriminalitetsbekjempelse i 2020". 

- Direktør for Domstoladministrasjonen Tor Langbach: Domstolenes behandling av straffesaker i fremtiden". 

- Professor Erling J. Husabø: "Strafferettsvitskapen si oppgåve i åra som kjem".

- Professor Thomas Mathiesen: "Kriminalpolitisk vendepunkt?".

- Advokat Jon Wessel-Aas: "Kan ideen om den liberale, demokratiske rettsstat overleve hvis samfunnsvern blir politikkens overordnede mål".

Publisert 25. mars 2011 09:14 - Sist endret 11. mai 2016 13:55