Jusens nye språkrøkter

Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Jon Christian Fløysvik Nordrum er intervjuet i siste utgave av Forskerforum om klarspråk og sin rolle som klarspråkforsker.

Jurister og advokater er beryktet for sitt pompøse språk og Jon C. F. Nordrum. Foto: UiOutilgjengelige begrepsbruk. I intervjuet «Ikke til å misforstå» peker Nordrum blant annet på at klarspråk handler om mye mer enn faguttrykk og setningsstruktur.

For klarspråkforskeren handler det å få juristen eller saksbehandleren til å skrive klart like mye om tillit til egen lovtolkning, og selvtillit til å skrive et enkelt og forståelig språk. Saken er publisert i Forskerforum, tidsskrift for forskerforbundet nr. 2, 2019. Les intervjuet her (gjengitt med tillatelse). 

Av Anne-Marie Gulichsen
Publisert 14. feb. 2019 15:24 - Sist endret 14. feb. 2019 15:34