2020

Portrettfoto av professor Ingunn Ikdahl
Publisert 10. feb. 2020 13:45

Instituttet har fått et nytt forskningsrådsprosjekt - RIPPLES. Professor Ingunn Ikdahl deltar i dette, samt et annet nytt prosjekt Forskningsrådet har innvilget til Det juridiske fakultet. 

Begge prosjektene berører velferdsrettslige spørsmål i bred forstand: De juridiske etterdønningene av 22. juli og vilkårene for fangers helse er fokus i denne forskningen.