2020

Portrettfoto av professor Anne Hellum
Publisert 14. juni 2020 12:44

Norsk kvinnesakssforening har tildelt Gina Krog-prisen for 2020 til professor Anne Hellum ved Institutt for offentlig rett. I begrunnelsen for tildelingen av hedersprisen legger komiteen særlig vekt på Hellums deltagelse i det internasjonale kvinnerettsarbeidet i Afrika, samt hennes innsats knyttet til kvinnekonvensjonen i Norge.

Portrettfoto av professor Ingunn Ikdahl
Publisert 10. feb. 2020 13:45

Instituttet har fått et nytt forskningsrådsprosjekt - RIPPLES. Professor Ingunn Ikdahl deltar i dette, samt et annet nytt prosjekt Forskningsrådet har innvilget til Det juridiske fakultet. 

Begge prosjektene berører velferdsrettslige spørsmål i bred forstand: De juridiske etterdønningene av 22. juli og vilkårene for fangers helse er fokus i denne forskningen.