Aktuelle saker

Publisert 16. juni 2022 11:40

Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver på retten har en lang tradisjon som forskningsfelt på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Nå har arbeidet munnet ut i en ny antologi om kjønn og rett i jusstudiet.

Cecilia Bailliet og logo for FN-biblioteket
Publisert 7. mars 2022 23:18

Cecilia Bailliets førelesing «Kvinnelege flyktningar og kjønnsforfølging» er blitt inkludert i FNs audiovisuelle bibliotek om internasjonal rett. I førelesingsserien bidreg leiande internasjonale akademikarar med førelesingar om dei fleste tema innan internasjonal rett.

Portretter av privinnerne
Publisert 17. sep. 2021 18:57

To av UiOs fem hovedpriser går i år til forskere ved Det juridiske fakultet: Prisen for yngre forskere går til Maja Janmyr, og Forskningsprisen går til Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein ved PluriCourts.

Bildet kan inneholde: produkt, rektangel, tekstil, font, linje.
Publisert 12. mai 2021 21:34

UiO:Norden-forskningsprosjektet Nordic Branding har lansert ny blogg i sammenheng med formidlingsplanen i dets siste offisielle år. Nordic Branding er et interdisiplinært forskningsprosjekt som utforsker Norden og de nordiske landene som merkevare.

Portrettfoto av professor Anne Hellum
Publisert 14. juni 2020 12:44

Norsk kvinnesakssforening har tildelt Gina Krog-prisen for 2020 til professor Anne Hellum ved Institutt for offentlig rett. I begrunnelsen for tildelingen av hedersprisen legger komiteen særlig vekt på Hellums deltagelse i det internasjonale kvinnerettsarbeidet i Afrika, samt hennes innsats knyttet til kvinnekonvensjonen i Norge.

Portrettfoto av professor Ingunn Ikdahl
Publisert 10. feb. 2020 13:45

Instituttet har fått et nytt forskningsrådsprosjekt - RIPPLES. Professor Ingunn Ikdahl deltar i dette, samt et annet nytt prosjekt Forskningsrådet har innvilget til Det juridiske fakultet. 

Begge prosjektene berører velferdsrettslige spørsmål i bred forstand: De juridiske etterdønningene av 22. juli og vilkårene for fangers helse er fokus i denne forskningen. 

Anniken Sørlie
Publisert 20. juni 2019 12:41

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Anniken Sørlie får medaljen for sin avhandling The right to gender identity. A grounded life cycle perspective.

Publisert 3. apr. 2019 15:04

Satsingen på klart språk er enda i startfasen ved Det juridiske fakultet, men hos studentene som jobber i rettshjelpstiltaket Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er det allerede en integrert del av arbeidshverdagen. Prosjektleder for klarspråksatsingen Jon Christian Fløysvik Nordrum møtte erfarne medarbeidere og nytilsatte i JURK til en samtale om klarspråk 15. januar. Han fant fort ut at det var han som hadde mest å lære. Juridisk fakultetet ønsker å samarbeider med JURK om klarspråksatsingen.

Pressebilde av Jon C. F. Nordrum
Publisert 14. feb. 2019 15:24

Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Jon Christian Fløysvik Nordrum er intervjuet i siste utgave av Forskerforum om klarspråk og sin rolle som klarspråkforsker.

Publisert 8. okt. 2018 10:22

I forbindelse med Kongeparets besøk til Kina i oktober samarbeider Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd, Chinese Academy of Social Sciences (CASS), NUPI og andre institusjoner om et norsk-kinesisk forskningssymposium 16.-17. oktober og tilhørende møter.

Publisert 10. jan. 2018 12:49

Professor Ingunn Ikdahl er intervjuet i Kilden om kjønnsperspektiver i forskning, og i fagfeltet rettsvitenskap. "Å bruke kjønnsperspektiv som linse når man studerer retten viser frem sammenhenger og reiser spørsmål som ellers er vanskelige å få øye på" (Kilden kjønnsforskning.no).