Aktuelle saker

Anniken Sørlie
Publisert 20. juni 2019 12:41

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Anniken Sørlie får medaljen for sin avhandling The right to gender identity. A grounded life cycle perspective.

Malcolm Langford
Publisert 20. juni 2019 10:21

Langford får prisen for sitt bidrag til å utvikle studentaktiviserende læringsmetoder for jusstudenter, og for å legge til rette for å dreie utdanningen ved Det juridiske fakultet i en digital retning.

Panel fra seminar arrangert av Georgian-Norwegian Rule of Law
Publisert 5. juni 2019 13:13

Regler om strafferettslig utilregnelighet finner vi i alle rettssystemer. Førsteamanuensis Anders Løvlie var i forrige uke i Georgia og holdt et foredrag om norske og georgiske utilregnelighetsregler ved Georgian University.

Publisert 8. apr. 2019 12:36

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tilbyr stipender for jusstudenter som skal skrive masteroppgave med leveranse høsten 2019 eller våren 2020.

Publisert 3. apr. 2019 15:04

Satsingen på klart språk er enda i startfasen ved Det juridiske fakultet, men hos studentene som jobber i rettshjelpstiltaket Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) er det allerede en integrert del av arbeidshverdagen. Prosjektleder for klarspråksatsingen Jon Christian Fløysvik Nordrum møtte erfarne medarbeidere og nytilsatte i JURK til en samtale om klarspråk 15. januar. Han fant fort ut at det var han som hadde mest å lære. Juridisk fakultetet ønsker å samarbeider med JURK om klarspråksatsingen.

Tung lovtekst i tvangsfullbyrdelsesloven
Publisert 26. mars 2019 17:13

Tema for den første lovkonferansen er lovgivningsutfordringer i det 21. århundre. 4. og 5. juni samles akademikere og praktikere for å diskutere hvordan vi kan lage et bedre lovspråk og hvordan vi på en god måte kan digitalisere lovgivning og forvaltning. 

Pressebilde av Jon C. F. Nordrum
Publisert 14. feb. 2019 15:24

Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Jon Christian Fløysvik Nordrum er intervjuet i siste utgave av Forskerforum om klarspråk og sin rolle som klarspråkforsker.

Publisert 20. des. 2018 08:35

Jurister som forsvarer rettssikkerheten under press er helter. Jussprofessor Hans Petter Graver presenterer i disse dager en rekke helter i en ny serie, som skal publiseres på Juridika Innsikt.

Publisert 22. nov. 2018 08:19

Den danske UNICEF-prisen gis til en person, organisasjon eller virksomhet, som gjennom flere år har ytt en særlig innsats for barn i Danmark eller internasjonalt.

Publisert 8. okt. 2018 10:22

I forbindelse med Kongeparets besøk til Kina i oktober samarbeider Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd, Chinese Academy of Social Sciences (CASS), NUPI og andre institusjoner om et norsk-kinesisk forskningssymposium 16.-17. oktober og tilhørende møter.

Publisert 2. okt. 2018 11:20

Postdoktor Nertila Kuraj går 1. november i gang med sitt forskningsprosjekt som vil fokusere på den miljømessige reguleringen av uforutsett risiko knyttet til syntetisk biologi (SynBio).

Publisert 30. aug. 2018 11:25

I radioprogrammet Språkteigen forteller førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum hvordan jusstudenter skal lære å skrive på en enkel og forståelig måte.

Publisert 27. juni 2018 11:04

Nordrum tar over fra 1. juli 2018.

Jon Christian Fløysvik Nordrum
Publisert 27. juni 2018 08:43

Som nyansatt faglig ansvarlig for Klarspråkprosjektet er Jon Christian Fløysvik Nordrum antagelig den første universitetsjurist med klarspråk som definert fagfelt.

Publisert 25. apr. 2018 21:15

Professor Jo Stigen intervjues i Studio 2 på P2 og gjør rede for betydningen av internasjonale strafferettsdomstoler.

Hør intervjuet her.

Geir Ulfstein
Publisert 20. mars 2018 11:14

Direktør for PluriCourts, professor Geir Ulfstein, ble 15. mars valgt inn i Den historisk-filosofiske klassen, i gruppen for rettsvitenskap.

Publisert 10. jan. 2018 12:49

Professor Ingunn Ikdahl er intervjuet i Kilden om kjønnsperspektiver i forskning, og i fagfeltet rettsvitenskap. "Å bruke kjønnsperspektiv som linse når man studerer retten viser frem sammenhenger og reiser spørsmål som ellers er vanskelige å få øye på" (Kilden kjønnsforskning.no).

Publisert 6. des. 2017 14:30

Ph.d. Nertila Kuraj har fått FRIPRO-midler fra Forskningsrådet til et treårig mobilitetsstipend for å gjennomføre det treårige postdocprosjektet "The case for Regulation of Synthetic Biology and the Need for a New Category of Risk. An Interdisciplinary analysis between the EU and the US".

Publisert 6. nov. 2017 11:22

Forskere på Nordic Branding har blitt tildelt støtte fra det svenske forskningsrådet til prosjektet "The Scandinavian rights revolution: Individual rights, civil society mobilization and democratic change". Prosjektet, som vokste ut av Nordic Branding, har en ramme på tre år og vil gå inn i arbeidet med pilaren "Rights and Democracy". 

Big Data i helsetjenesten
Publisert 26. okt. 2017 13:06

Konferansen arrangeres sommeren 2018, men fristen for å sende inn abstrakt for bidrag er 15. desember.

Publisert 23. juni 2017 09:50

Etter tilsammen seks og et halvt års ventetid har Professor Ole Kristian Fauchald fått svar på sin klage om mangel på innsyn. Klagen som har gått sin gang gjennom nasjonale og internasjonale instanser peker på store svakheter i retten til innsyn i offentlige prosesser. 

Publisert 2. juni 2017 15:38

I år som ifjor er det professor Morten Kjelland ved IOR som er vinneren av jusstudentenes undervisningspris.

Publisert 10. feb. 2017 13:01

Dag Michalsens forskningsfelt er rettshistorie med vekt på europeisk rettsvitenskapshistorie og forfatningshistorie. Han er i 2017 blitt æresdoktor ved Juridiska fakulteten. 

Publisert 15. des. 2016 10:55

Fikk du ikke med deg oppstartsseminaret 5. desember? Vi har både videoopptak og foredragsdokumenter fra dagen.

Publisert 23. nov. 2016 10:40

I det tverrfaglige forskningsprosjektet "Nordic Branding" skal fagpersoner fra hele Norden undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt, og deretter brukt i politikk, juss og i praksis.