Aktuelle saker

Publisert 8. okt. 2018 10:22

I forbindelse med Kongeparets besøk til Kina i oktober samarbeider Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd, Chinese Academy of Social Sciences (CASS), NUPI og andre institusjoner om et norsk-kinesisk forskningssymposium 16.-17. oktober og tilhørende møter.

Publisert 2. okt. 2018 11:20

Postdoktor Nertila Kuraj går 1. november i gang med sitt forskningsprosjekt som vil fokusere på den miljømessige reguleringen av uforutsett risiko knyttet til syntetisk biologi (SynBio).

Publisert 30. aug. 2018 11:25

I radioprogrammet Språkteigen forteller førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum hvordan jusstudenter skal lære å skrive på en enkel og forståelig måte.

Publisert 25. apr. 2018 21:15

Professor Jo Stigen intervjues i Studio 2 på P2 og gjør rede for betydningen av internasjonale strafferettsdomstoler.

Hør intervjuet her.

Geir Ulfstein
Publisert 20. mars 2018 11:14

Direktør for PluriCourts, professor Geir Ulfstein, ble 15. mars valgt inn i Den historisk-filosofiske klassen, i gruppen for rettsvitenskap.

Publisert 10. jan. 2018 12:49

Professor Ingunn Ikdahl er intervjuet i Kilden om kjønnsperspektiver i forskning, og i fagfeltet rettsvitenskap. "Å bruke kjønnsperspektiv som linse når man studerer retten viser frem sammenhenger og reiser spørsmål som ellers er vanskelige å få øye på" (Kilden kjønnsforskning.no).

Publisert 6. des. 2017 14:30

Ph.d. Nertila Kuraj har fått FRIPRO-midler fra Forskningsrådet til et treårig mobilitetsstipend for å gjennomføre det treårige postdocprosjektet "The case for Regulation of Synthetic Biology and the Need for a New Category of Risk. An Interdisciplinary analysis between the EU and the US".

Publisert 6. nov. 2017 11:22

Forskere på Nordic Branding har blitt tildelt støtte fra det svenske forskningsrådet til prosjektet "The Scandinavian rights revolution: Individual rights, civil society mobilization and democratic change". Prosjektet, som vokste ut av Nordic Branding, har en ramme på tre år og vil gå inn i arbeidet med pilaren "Rights and Democracy". 

Big Data i helsetjenesten
Publisert 26. okt. 2017 13:06

Konferansen arrangeres sommeren 2018, men fristen for å sende inn abstrakt for bidrag er 15. desember.

Publisert 23. juni 2017 09:50

Etter tilsammen seks og et halvt års ventetid har Professor Ole Kristian Fauchald fått svar på sin klage om mangel på innsyn. Klagen som har gått sin gang gjennom nasjonale og internasjonale instanser peker på store svakheter i retten til innsyn i offentlige prosesser. 

Publisert 2. juni 2017 15:38

I år som ifjor er det professor Morten Kjelland ved IOR som er vinneren av jusstudentenes undervisningspris.

Publisert 10. feb. 2017 13:01

Dag Michalsens forskningsfelt er rettshistorie med vekt på europeisk rettsvitenskapshistorie og forfatningshistorie. Han er i 2017 blitt æresdoktor ved Juridiska fakulteten. 

Publisert 23. nov. 2016 10:40

I det tverrfaglige forskningsprosjektet "Nordic Branding" skal fagpersoner fra hele Norden undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt, og deretter brukt i politikk, juss og i praksis.

Publisert 24. okt. 2016 14:43

I anledning 250-årsjubileet for den svenske trykkefrihetsforordningen arrangerte forskningsprosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900 sin oppstartsskonferanse i Stockholm.

Publisert 25. aug. 2016 11:45

Blazej Kuzniacki er tildelt pris for sin forskning av The International Fiscal Association (IFA)

Publisert 20. mai 2016 14:22

PluriCourts deltar i ordningen med akademisk praksis ved UiO som del av et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo, og Tabassom Fanaian som nylig begynte å arbeide hos PluriCourts er den første flyktningen som har fått plass på akademisk praksis ved UiO.

Publisert 22. apr. 2016 10:56

Professor Morten Kjelland mottok JSUs undervisningspris torsdag 21. april.

Publisert 15. mars 2016 09:43

Lunds universitet har utnevnt professor Kirsten Sandberg fra IOR og professor Catherine Barnanard fra Cambridge til æresdoktorer for Juridiske fakulteten for 2016.

Publisert 28. jan. 2016 12:07

Forskergruppen Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 er nå i gang med sin første faglige aktivitet.

Publisert 26. des. 2015 17:11

Professor emeritus Ståle Eskeland gikk bort 2. juledag.

Publisert 24. nov. 2015 16:24

EDOLAD er valgt ut som en "suksesshistorie" av eksperter knyttet til EU-kommisjonen (Directorate-General for Education and Culture).

Bilde av Christina Voigt
Publisert 21. okt. 2015 12:49

Den norske regjeringen har nominert professor Christina Voigt som nytt medlem i miljøpanelet i Den faste voldgiftsdomstolen i Den Haag. Hun blir dermed én av 29 voldgiftsdommere som behandler stridigheter mellom stater, internasjonale organisasjoner og private aktører i miljøfeltet.

Bilde av Inger Johanne Sand
Publisert 15. okt. 2015 13:53

Professor Inger Johanne Sand ved Institutt for offentlig rett tildeles fredag 16.oktober tittelen som æresdoktor av Handelshøyskolen ved Gøteborgs universitet.

Publisert 2. okt. 2015 12:40

Postdoktorstipendiat Malcolm Langford, som er tilknyttet bade SMR og PluriCourts, ble den aller første til å motta den nyetablerte ESIL Young Scholar Prize, for å har levert og presentert "an outstanding paper".

Publisert 4. aug. 2015 12:52

Morten Holmboe leverte sin avhandling "Fengsel eller frihet. Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner" til bedømmelse for graden ph.d. 24. juni 2015.