Om norske og georgiske utilregnelighetsregler

Regler om strafferettslig utilregnelighet finner vi i alle rettssystemer. Førsteamanuensis Anders Løvlie var i forrige uke i Georgia og holdt et foredrag om norske og georgiske utilregnelighetsregler ved Georgian University.

Panel fra seminar arrangert av Georgian-Norwegian Rule of Law

Løvlie er styremedlem i Den georgisk-norske rettstatsforening som arbeider for å fremme rettstatsideer i Norge og Georgia. Foreningen avholder skrivekonkurranse for studenter, utgir et tidsskrift, holder seminarer og oversetter bøker. Foreningen har blant annet lagt til rette for kriminologifaget ved oversette bøker av Nils Christie til georgisk. I år arrangerte foreningen et stort seminar ved Tbilisi State University, hvor de blant annet lanserte en oversettelse av professor Tore Bjørgos bok Forebygging av kriminalitet.

Når det gjelder strafferettslig utilregnelighet kan det ellers nevnes at regjeringens forslag om en ny utilregnelighetsregel var til første gangs behandling i Stortinget i går. Forslaget ble vedtatt med 52 mot 46 stemmer, og skal dermed til annen gangs behandling for vedtakelse før det sendes brev om vedtaket fra lovbehandlingen til Kongen for sanksjonering.

Det har vært en omfattende debatt om reglene som nå vedtas, blant annet har det vært avholdt to høringer om saken i Stortingets justiskomite.

Også under diskusjonen i Stortinget kom debatten til uttrykk gjennom mindretallets spørsmålsstilling.

Publisert 5. juni 2019 13:13 - Sist endret 7. juni 2019 10:02