Hans Majestet Kongens gullmedalje til Anniken Sørlie

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Anniken Sørlie får medaljen for sin avhandling The right to gender identity. A grounded life cycle perspective.

Anniken Sørlie

Anniken Sørlie. Foto: UiO.

Oversikt over årets tildelinger av Hans Majestet Kongens gullmedalje.

 

 

Publisert 20. juni 2019 12:41 - Sist endret 20. juni 2019 12:41