Nye forskningsrådsprosjekter

Instituttet har fått et nytt forskningsrådsprosjekt - RIPPLES. Professor Ingunn Ikdahl deltar i dette, samt et annet nytt prosjekt Forskningsrådet har innvilget til Det juridiske fakultet. 

Begge prosjektene berører velferdsrettslige spørsmål i bred forstand: De juridiske etterdønningene av 22. juli og vilkårene for fangers helse er fokus i denne forskningen. 

Portrettfoto av professor Ingunn Ikdahl

Professor Ingunn Ikdahl. Foto: UiO.

LAW22JULY: RIPPLES (Rights, Institutions, Procedures, Participation, Litigation: Embedding Security) 

Institutt for offentlig rett har fått tildelt dette prosjektet av programmet SAMRISK II - samfunnssikkerhet. Prosjektet er tverrfaglig, og vil benytte rettssosiologiske, rettdogmatiske og rettsantropologiske perspektiver og metoder for å forstå ringvirkninger for lovverk og forvaltning etter 22. juli. Prosjektet ledes av Kristin Bergtora Sandvik (IKRS). Ingunn Ikdahl og Inger Johanne Sand (IOR), samt Geir Stenseth (IFP) er sentrale deltagere, og ved IOR vil det etterhvert ansettes en stipendiat.

Prisoner health in healthy prisons: Punishment, marginalisation, and access to welfare

Prosjektet er tildelt prosjektleder Thomas Ugelvik (IKRS) fra VAM-programmet. Ugelvik skal sammen med blant andre Ingunn Ikdahl (IOR), Anne Bukten (SERAF-Senter for rus- og avhengighetsforskning) og Torbjørn Skardhamar (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi-ISS) se på hvordan helsetjenester blir levert i fengslene, og hvordan kriminalomsorgen kan tilby innsatte sunne og helsebringende omgivelser til innsatte og hva som skjer når helserettslig regelverk skal gjennomføres innenfor fengselets rammer. Innen dette prosjektet vil IOR få en postdoktorstilling. 

Av Per Jørgen Ystehede og Guro Frostestad
Publisert 10. feb. 2020 13:45 - Sist endret 10. feb. 2020 17:04