Christina Voigt valgt til ny leder av Verdenskommisjonen for miljørett

På Verdens naturvernunions (IUCN) kongress i Marseille i september ble Christina Voigt valgt til leder av Verdenskommisjonen for miljørett (WCEL) i en 4-årsperiode frem til neste kongress.

WCELs logo

Verdenskommisjonen for miljørett har over 1500 medlemmer på verdensbasis og består av dommere, forskere, diplomater, byråkrater og andre jurister som jobber med miljørettslige spørsmål.

I sitt valgmanifest trekker Voigt fram rollen miljøretten har for å sikre biomangfold, en rettferdig og bærekraftig bruk av naturressurser, samt for å gripe fatt i klimaendringene.  Voigt vil også jobbe videre med å utvide organisasjonen, både i medlemsbase og i nedslagsfelt.

Les intervju med Voigt på Pluricourts nettsider.

Vervet er frivillig, og Voigt vil fortsatt har sitt arbeidssted ved Juridisk fakultet.

Publisert 22. sep. 2021 13:04 - Sist endret 28. sep. 2021 23:00