UiOs forskningspris til PluriCourts

To av UiOs fem hovedpriser går i år til forskere ved Det juridiske fakultet: Prisen for yngre forskere går til Maja Janmyr, og Forskningsprisen går til Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein ved PluriCourts.

Portretter av privinnerne

UiOs prisvinnere, Maja Janmyr midt i nedre bilderekke og Andreas Føllesdal (øverst t.h.) og Geir Ulfstein (nederst t.h.). Foto: UiO.

De andre hovedprisene er Utdanningsprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen.

Prisene ble delt ut i forbindelse med Universitetets årsfest 2. september.

Flott anerkjennelse

– Å bli tildelt en av UiOs priser er en flott anerkjennelse fra egen institusjon som blir få til del. At to av UiOs fem priser tildeles forskere ved vårt fakultet er selvsagt stor stas, og jeg gratulerer de tre prisvinnerne på vegne av fakultetet, sier dekan Ragnhild Hennum.

Om prisvinnerne

Omtalen er hentet fra UiOs kunngjøring av prisene.

Forskningsprisen til Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein

Professor Andreas Føllesdal og professor Geir Ulfstein, PluriCourts, Det juridiske fakultet. Føllesdal og Ulfstein har gjennom en tverrfaglig tilnærming lagt grunnlag for banebrytende forskning om det internasjonale rettssystemet. De begynte samarbeidet ved Senter for menneskerettigheter i 2004, og ved Senter for grunnforskning samlet de en internasjonal, tverrfaglig forskergruppe med filosofer, jurister og statsvitere. I 2013 etablerte de Senter for fremragende forskning (SFF): PluriCourts, som de nå leder. Tverrfaglig samarbeid og arbeid på tvers av landegrenser har kjennetegnet deres forskningsaktivitet, og de har begge markert seg tydelig i den offentlige debatten. De har i høy grad bidratt til å sette UiO på kartet innen forskning på internasjonale domstoler og det globale rettssystemet.

Andre priser

Stipendiat Samson Esayas fra privatretten fikk Kongens gullmedalje innen rettsvitenskap for sin doktoravhandling.

Hannah Cecilie Brænden var en av tre studenter som mottok UiOs bærekraftpris for beste masteroppgaver 2021. Vinneroppgaven til Brænden ble skrevet mens hun var vitenskapelig assistent ved IOR, og den har tittelen “The European Convention on Human Rights and Climate Change The right to life in a changing climate”. Her ser hun nærmere på hvorvidt retten til liv, definert i artikkel 2 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, nå forplikter stater til å beskytte befolkningene sine mot truslene fra klimaendringene. Veileder var professor Christina Voigt.

Publisert 17. sep. 2021 18:57 - Sist endret 17. sep. 2021 19:12