Anders Løvlie

Bilde av Anders Løvlie
English version of this page
Telefon +47 22859410
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Strafferett og straffeprosess

Publikasjoner

 • Frøberg, Thomas; Kjelby, Gert Johan; Løvlie, Anders & Torgersen, Runar (2022). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 108-170 (lovens del 3). Karnov lovkommentar. Karnov lovkommentarer.
 • Løvlie, Anders (2021). Feil og ugyldighet i forvaltningsretten. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 47(4), s. 214–327. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2021-04-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frøberg, Thomas; Kjelby, Gert Johan; Løvlie, Anders & Torgersen, Runar (2021). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 1-107i (lovens del 1-3). Karnov lovkommentarer.
 • Løvlie, Anders (2021). § 94. I Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. s. 929–962. doi: https%3A/www.idunn.no/grunnloven/94.
 • Løvlie, Anders (2021). Betingelser for ugyldighet – belyst med Forvaltningslovutvalgets forslag til ugyldighetsregel. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 51(1-2), s. 56–80. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvlie, Anders & Guruli, Papuna (2021). Public or private administration of justice: privatization of prisons. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 108(1), s. 46–58. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvlie, Anders (2020). Blooms-taksonomi og studiet i rettsvitenskap . Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121.
 • Løvlie, Anders (2020). Ansvaret for uaktsom medvirkning etter straffeloven. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvlie, Anders (2019). Saksbehandlingsfeil med ubetinget virkning, Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205530096. s. 445–460.
 • Løvlie, Anders (2019). Beviskrav og bevisbyrde for feil i forvaltningens saksbehandling. I Tøssebro, Henriette N. (Red.), Ugyldighet i forvaltningsretten. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03205-4. s. 77–89.
 • Løvlie, Anders (2019). Fakta og juss . I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 135–172.
 • Løvlie, Anders (2019). Criminal Insanity: Concepts and Evidence . Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). ISSN 1894-4183. 7(1), s. 1–19. doi: 10.15845/bjclcj.v7i1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvlie, Anders (2015). Sakkyndigbeviset. I Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann & Jebens, Sverre Erik (Red.), Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205460096. s. 537–562.
 • Løvlie, Anders (2013). Utsagnskategorier ved straffansvar for ærekrenkelse av omdømme. I Høgberg, Alf Petter; Schea, Trond Eirik & Torgersen, Runar (Red.), Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-39157-7. s. 189–221.
 • Løvlie, Anders (2013). Internering og normering - Om bruk og ikke- bruk av formell lov til å regulere forvaring av farlige personer i krisesituasjoner. I Michalsen, Dag (Red.), Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3634-2. s. 279–298.
 • Løvlie, Anders (2012). Strafferettslig psykose - bevistema og beviskrav. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 38(3-4), s. 158–180.
 • Løvlie, Anders (2012). Fra villfarelse til vrangforestilling . Samtiden. ISSN 0036-3928. 121(03).
 • Løvlie, Anders (2011). Ulovlig frihetsberøvelse. I Rønning, Olaf Halvorsen (Red.), Med loven mot makta. Juss-Buss førti år. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-648-3. s. 243–250.
 • Løvlie, Anders (2009). Beviskrav i fartssaker. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 48(3), s. 166–180.
 • Løvlie, Anders (2008). ADHD som straffutmålingsmoment. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 34(1), s. 36–51.
 • Løvlie, Anders (2006). Psykiatriens rolle som premissleverandør for farevurderinger etter straffeloven § 39 c, forvaringsbestemmelsen. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 32(3), s. 202–228.

Se alle arbeider i Cristin

 • Løvlie, Anders & Dahl, Alv A (2018). Psykiske lidelser – Forståelse, diagnostikk og juss. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028620. 401 s.
 • Løvlie, Anders (2014). Rettslige faktabegreper. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205464605. 633 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Løvlie, Anders (2019). Et system uten forpliktende ideologi. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. s. 24–41.
 • Løvlie, Anders (2019). Hva vil vi egentlig med fengsel? . A-magasinet : uketillegg til Aftenposten. ISSN 0807-5654.
 • Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti & Gröning, Linda [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rosenqvist, Randi; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda & Melle, Karl Henrik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 28. april.
 • Løvlie, Anders (2018). Diagnoser og juss, Psykiske lidelser – Forståelse, diagnostikk og juss. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028620.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten & Grøning, Linda [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten & Grøning, Linda [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda & Syse, Aslak [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Løvlie, Anders & Dahl, Alv A (2012). Fra villfarelse til vrangforestilling - Hvordan ta feil i psykiatrisk og juridisk forstand. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. s. 86–100.
 • Løvlie, Anders (2009). Argumenter for og mot juryordningen. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 81–100.
 • Johansen, Nicolay B.; Karlsen, Kjetil; Andenæs, Kristian; Kofoed, Sissel; Skulberg, Andreas & Løvlie, Anders (2009). Helse eller Sikkerhet?
 • Løvlie, Anders; Hodnefjeld, Axel & Olthuis, Kristine-Petrine Sollid (2021). Festskrift -- Jussbuss 50 år. Jussbuss.
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Ikdahl, Ingunn; Løvlie, Anders; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Alf Petter (2021). Høringsinnspill til Justisdepartementet vedrørende forslag til endringer i smittevernloven om portforbud. regjeringen.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. des. 2016 15:36 - Sist endret 15. des. 2020 15:30