Anders Løvlie

Bilde av Anders Løvlie
English version of this page
Telefon +47 22859410
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Strafferett og straffeprosess

Publikasjoner

 • Løvlie, Anders (2020). Ansvaret for uaktsom medvirkning etter straffeloven. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løvlie, Anders (2020). Blooms-taksonomi og studiet i rettsvitenskap. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.
 • Løvlie, Anders (2019). Beviskrav og bevisbyrde for feil i forvaltningens saksbehandling, I: Henriette N. Tøssebro (red.),  Ugyldighet i forvaltningsretten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03205-4.  Beviskrav og bevisbyrde for feil i forvaltningens saksbehandling.  s 77 - 89
 • Løvlie, Anders (2019). Criminal Insanity: Concepts and Evidence. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ).  ISSN 1894-4183.  7(1), s 1- 19 . doi: https://doi.org/10.15845/bjclcj.v7i1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løvlie, Anders (2019). Fakta og juss, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 5.  s 135 - 172
 • Løvlie, Anders (2019). Saksbehandlingsfeil med ubetinget virkning, I:  Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205530096.  Saksbehandlingsfeil med ubetinget virkning.  s 445 - 460
 • Løvlie, Anders (2015). Sakkyndigbeviset, I: Ragna Aarli; Mary-Ann Hedlund & Sverre Erik Jebens (red.),  Bevis i straffesaker: Utvalgte emner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205460096.  Sakkyndigbeviset.  s 537 - 562
 • Løvlie, Anders (2013). Internering og normering - Om bruk og ikke- bruk av formell lov til å regulere forvaring av farlige personer i krisesituasjoner, I: Dag Michalsen (red.),  Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3634-2.  Kapittel 9.  s 279 - 298
 • Løvlie, Anders (2013). Utsagnskategorier ved straffansvar for ærekrenkelse av omdømme, I: Alf Petter Høgberg; Trond Eirik Schea & Runar Torgersen (red.),  Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  kapittel 9.  s 189 - 221
 • Løvlie, Anders (2012). Fra villfarelse til vrangforestilling. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  121(03)
 • Løvlie, Anders (2012). Strafferettslig psykose - bevistema og beviskrav. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  38(3-4), s 158- 180
 • Løvlie, Anders (2011). Ulovlig frihetsberøvelse, I: Olaf Halvorsen Rønning (red.),  Med loven mot makta. Juss-Buss førti år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-648-3.  Ulovlig frihetsberøvelse.  s 243 - 250
 • Løvlie, Anders (2009). Beviskrav i fartssaker. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  48(3), s 166- 180
 • Løvlie, Anders (2008). ADHD som straffutmålingsmoment. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  34(1), s 36- 51
 • Løvlie, Anders (2006). Psykiatriens rolle som premissleverandør for farevurderinger etter straffeloven § 39 c, forvaringsbestemmelsen. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  32(3), s 202- 228

Se alle arbeider i Cristin

 • Løvlie, Anders & Dahl, Alv A (2018). Psykiske lidelser – Forståelse, diagnostikk og juss. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028620.  401 s.
 • Løvlie, Anders (2014). Rettslige faktabegreper. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205464605.  633 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Ikdahl, Ingunn; Løvlie, Anders; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Alf Petter (2021). Høringsinnspill til Justisdepartementet vedrørende forslag til endringer i smittevernloven om portforbud..
 • Løvlie, Anders (2019). Et system uten forpliktende ideologi. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (4), s 24- 41
 • Løvlie, Anders (2019). Hva vil vi egentlig med fengsel?. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.
 • Rosenqvist, Randi; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Henrik; Rasmussen, Kirsten & Restan, Asbjørn (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  28. april
 • Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Heinrik; Rasmussen, Kirsten & Restan, Asbjørn (2019). Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Løvlie, Anders (2018). Diagnoser og juss, I:  Psykiske lidelser – Forståelse, diagnostikk og juss.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028620.  Diagnoser og juss.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor & Rasmussen, Kirsten (2018). Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders & Langbach, Tor (2018). De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders & Langbach, Tor (2018). Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Løvlie, Anders & Dahl, Alv A (2012). Fra villfarelse til vrangforestilling - Hvordan ta feil i psykiatrisk og juridisk forstand. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (3), s 86- 100
 • Johansen, Nicolay B.; Karlsen, Kjetil; Andenæs, Kristian; Kofoed, Sissel; Skulberg, Andreas & Løvlie, Anders (2009). Helse eller Sikkerhet?. Vis sammendrag
 • Løvlie, Anders (2009). Argumenter for og mot juryordningen. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (1), s 81- 100

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. des. 2016 15:36 - Sist endret 15. des. 2020 15:30