English version of this page

Folkerett

Folkerett handler i utgangspunktet om rettsforholdene mellom selvstendige stater. I noen grad handler folkerett også om rettsforholdene mellom enkeltindivider og stater, og mellom organisasjoner og stater.

Folkeretten bygger i hovedsak på traktater (avtaler mellom statene) og folkerettslig sedvane (statenes egen praksis).

Presentasjon av området

Folkerett inngår i forskergruppen International Law and Governance.

Informasjon om pågående prosjekter og aktiviteter innen folkerett finnes på de engelske sidene til forskergruppen International Law and Governance.

Studieprogrammer og emner

Publisert 23. nov. 2012 10:32 - Sist endret 17. nov. 2016 08:18