Hans Christian Farsethås

Gjesteforsker
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

 

 

Emneord: Rettshistorie, Arbeidsrett

Publikasjoner

 • Farsethås, Hans Christian (2021). Om råd, tips og veiledninger til praktiske juridiske oppgaver. Jussens venner. ISSN 0022-6971. s. 27–50.
 • Bekkedal, Tarjei & Farsethås, Hans Christian (2018). Om subsumsjon. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 53(1), s. 1–32. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2018-01-01.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Conflicts in the Biopolitics of Work-Related Immigration, FIDUCIA E PAURA / FEAR AND TRUST. Città del silenzio edizioni. Via Cavanna 28 - Novi Ligure . ISSN 9788890347924.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Disiplin, biopolitikk og regjering Foucaults maktanalyser. Agora. ISSN 0800-7136. 27(2/3), s. 225–246.
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Hva tallene ikke forteller om industrien. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. s. 47–52.

Se alle arbeider i Cristin

 • Farsethås, Hans Christian (2009). Filosofi og arbeidsliv. Festskrift til Knut Venneslans 70-årsdag. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitet i Bergen. ISBN 978-82-998100-0-5. 150 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Farsethås, Hans Christian (2022). Den juridiske skrivemåten (Hagerup, Stang, Knoph).
 • Farsethås, Hans Christian (2022). Et utvidet perspektiv på klarspråk i undervisningen.
 • Farsethås, Hans Christian & Tande, Knut Martin (2018). Bedre språk, bedre jurister: prosjektpresentasjon .
 • Farsethås, Hans Christian & Skjefstad, Arnt (2018). Hvordan lære studentene å skrive bedre juss?
 • Farsethås, Hans Christian (2010). Filosofi som yrke.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Hvordan håndtere flerspråklighet? Magasinet for fagorganiserte.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Det viktige språket. [Avis]. Magasinet for fagorganiserte.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). The Regulative function of Statistics: Identification in Business Registers.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Presentasjon av håndboken «Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser».
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Industriens død – en myte!
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser – en oversikt.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser.
 • Hilt, Line & Farsethås, Hans Christian (2008). På tide med språkopplæring på jobben! Bergens Tidende. ISSN 0804-8983. s. 27–27.
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Eit fleirkulturelt arbeidsliv. Næringsbarometeret. s. 18–19.
 • Farsethås, Hans Christian & Venneslan, Knut (2008). Krysser kulturkløften. [Avis]. Aftenposten.
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Filosofar på nye beite. [Internett]. På Høyden.
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Filosofer lager HMS-verktøy. [Avis]. Aftenposten.
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Inklusjonssemantikk og eksklusjonsmekanikk i det nye Norge.
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Foucault og jakten på et produktivt maktbegrep.
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Grensekryssingens biopolitikk.
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Foucaults kritikkbegrep.
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Hvordan skal språkopplæringen organiseres?
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Migration and the biopolitical construction of conflict.
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Migrasjonens biopolitikk.
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser: prosjektpresentasjon.
 • Farsethås, Hans Christian (2008). Flerkulturelt arbeidsliv og sikkerhet.
 • Farsethås, Hans Christian & Venneslan, Knut (2007). REDERISKATTEN. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Farsethås, Hans Christian (2007). Myten om det postindustrielle Norge – prosjektpresentasjon.
 • Farsethås, Hans Christian (2006). Sjekker myten om industriens død. [Avis]. Sunnmørsposten.
 • Farsethås, Hans Christian (2006). Industriens død sterkt overdrevet. [Internett]. På Høyden.
 • Farsethås, Hans Christian (2005). Kven er dei sysselsette? Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Farsethås, Hans Christian (2019). Offentlig statistikk og juridisk regulering : en konstitusjonsanalyse av den registerbaserte næringsstatistikken. Universitetet i Bergen. ISSN 9788230862087.
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut & Hoftun, Kari Johnsen (2011). Arbeidsmiljøet for innvandrere på flerkulturelle arbeidsplasser. Sluttrapport til Nordisk Ministerråd. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Flerkulturelle arbeidsplasser i Hordaland: en kartlegging. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori. ISSN 1891-0416.
 • Farsethås, Hans Christian (2009). Arbeidsmiljø på en flerkulturell byggeplass. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitet i Bergen. ISSN 1891-0416.
 • Vik, Bjørnar Mortensen; Farsethås, Hans Christian & Venneslan, Knut (2008). Geo Celtic : en rapport om bygging og utrusting av et seismikkskip på Bergen yards/BMV. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, UiB. ISSN 1890-5145.
 • Farsethås, Hans Christian (2007). Forsørgelsesbyrden – en samtale med Foucault om biopolitikk, rasjonalitet og regjeringskunst. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori. ISSN 1890-5145.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2022 10:36 - Sist endret 26. sep. 2022 20:58