Henning Jakhelln

Professor emeritus
Bilde av Henning Jakhelln
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Henning Jakhelln er født i Bodø i 1939. Han er cand. jur. fra 1963, og lic.jur. 1967. Han var advokatfullmektig 1964-65. For øvrig har han vært ansatt ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo; som vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett (1963-64), universitetslektor og stipendiat ved Institutt for Privatrett (1965-1971), og som amanuensis, førsteamanuensis og professor ved Institutt for offentlig rett fra 1990. Han er siden 1. juli 2009 professor em.

Han har hatt en rekke verv innen Universitetet i Oslo, og var bestyrer av Institutt for offentlig rett i 12 år (1992-2003). Han er fra oppstarten i 2005 en av hovedredaktørene av www.arbeidsrett.no. Han var redaktør av Institutt for offentlig retts skriftserie i 24 år, fra 1980 til 2003. Han var sentral i forbindelse med bevegelsen Vox Academica, og vernet om den akademiske frihet.

Forskningsfelt

Hovedsaklig arbeidsrett, herunder tjenestemannsrett, og deler av europarett og menneskerettigheter. Han arbeider dessuten med emner innen statsforfatningsrett, forvaltningsrett, utdannings- og skolerett og kommunalrett.


Arbeidsrettsmiljøet

Fullstendig publikasjonsliste - [pdf]

Publikasjoner i fulltekst

 

Emneord: Arbeidsrett, Forvaltningsrett, Utdanningsrett
Publisert 14. mars 2008 09:36 - Sist endret 8. feb. 2022 11:54

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Forskergrupper