Ida Gundersby Rognlien

Bilde av Ida Gundersby Rognlien
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Rognliens primære forskningsfelt er fattigdom i nordiske velferdssamfunn, sammensatt diskriminering, velferdsrett/sosialrett, likestilling- og diskrimineringsrett.

Hun er for tiden postdoktor i prosjektet "Helsetjenester i fengsel og sunne fengsler - straff, marginalisering og tilgang til velferdstjenester". I det tverrfaglige prosjektet (medisin, kriminologi og juss), skal delprosjekt 1 identifisere mulige juridiske utfordringer og hindringer for levering av helsetjenester i fengsel, samt se på hvordan disse utfordringene og hindringene kan unngås i praksis. Prosjektet kombinerer rettsdogmatisk analyse av relevante rettskilder i skjæringspunktet mellom straffegjennomføringsrett, forvaltningsrett, velferdsrett, helserett og menneskerettigheter, med intervjuer med relevante aktører på feltet, samt kvalitative studier av klagesaker i fengsels- og helsesektoren.

Rognlien sitter i den danske redaksjonen av Retfærd - Nordisk juridisk tidskrift. Hun leder Social Rights Group ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, organiserer Nordisk sosialrettslig nettverk og forskerkaffe i forskergruppen for velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo.

Hun mottok sin ph.d. i september 2020 for den rettsdogmatiske og rettsteoretiske avhandlingen "Fattigdom - Diskriminering – Relasjoner. Grunnleggende forsørgelsesrettslige problemer" ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Hun var postdoktor i prosjektet "Legislating Corona: Proportionality, Non-Discrimination and Transparency (PRONTO)" finansiert av Danmarks Frie Forskningsfond, ved Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked (WELMA), Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. 

Rognlien fikk advokatbevilling i 2016 etter praksis innenfor velferdsrett, strafferett og menneskerettigheter, og arbeidet i studietiden ved Husleietvistutvalget i Oslo og som rettshjelper i Juss-Buss og i veiledningstjenesten ved Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond. Hun fikk master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2014.

Rognlien har sensur-, undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor og masternivå innenfor trygderett, likestilling- og diskrimineringsrett, forvaltningsrett, velferdsrett, rettsteori, juridisk metode, rettsfilosofi og rettssosiologi.

Emneord: Fattigdom, Sammensatt diskriminering, Likestillings- og diskrimineringsrett, Menneskerettigheter, Velferdsrett, Trygderett, Sosialrett, Straffegjennomføringsrett

Publikasjoner

  • Rognlien, Ida Gundersby (2022). Care Workers in the Covid-19 Pandemic: Questions of Injury Compensation from a Gender Perspective. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 68, s. 289–311.
  • Rognlien, Ida Gundersby (2021). Legislating Covid-19 in the Nordic welfare societies: Poverty, social control and discrimination. Nordisk socialrättslig tidskrift. ISSN 2000-6500. s. 7–43.
  • Ó Cathaoir, Katharina Eva; Aasen, Henriette Sinding; Gunnarsdóttir, Hrefna D.; Kimmel, Kaisa-Maria; Lohiniva-Kerkelä, Mirva & Rognlien, Ida Gundersby [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Older Persons and the Right to Health in the Nordics during Covid-19. European Journal of Health Law. ISSN 0929-0273. 28, s. 1–28. doi: 10.1163/15718093-bja10052.
  • Ó Cathaoir, Katharina & Rognlien, Ida Gundersby (2021). The Rights of Elders in Ireland during COVID-19. European Journal of Health Law. ISSN 0929-0273. 28, s. 81–101. doi: 10.1163/15718093-BJA10035.
  • Rognlien, Ida Gundersby (2018). Hjemmehjelp i et likestilling- og diskrimineringsperspektiv. Nordisk socialrättslig tidskrift. ISSN 2000-6500. s. 9–38.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. juni 2021 13:24 - Sist endret 23. sep. 2022 16:58