Inge Lorange Backer

Professor emeritus
Bilde av Inge Lorange Backer
English version of this page
Telefon +4722859646
Treffetider .
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Mitt hovedarbeidsfelt er nå forberedelse og utforming av lovgivning, med vekt på å se rettsregler og juridiske spørsmål i regelgiverens snarere enn rettsanvenderens perspektiv. Ellers har jeg bevart interessen for rettsområder som jeg tidligere har arbeidet med, som sivilprosess, miljørett og forvaltningsrett. For tiden leder jeg det regjeringsoppnevnte Forvaltningslovutvalget om revisjon av forvaltningsloven.

Bakgrunn

Cand. jur. (Oslo) 1972, Diploma in Legal Studies (Cantab.) 1978, dr. jur. (Oslo) 1987, jur. dr. h.c. (Uppsala) 2006.

 • Ansatt i Justisdepartementets lovavdeling 1972-76, med permisjon som dommerfullmektig i Romsdal 1973-74.
 • Ansatt i Miljøverndepartementet 1976-77 (Avdelingen for forurensningssaker)
 • Universitetslektor og senere universitetsstipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1977-83
 • Førstelektor ved det daværende Institutt for kriminologi og strafferett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1983-84.
 • Avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet 1984-87 (Avdelingen for naturvern og friluftsliv).
 • Professor i rettsvitenskap i 1987-94. I 1989-92 også bestyrer for Institutt for offentlig rett.
 • Ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling 1995-2008
 • Professor, Institutt for offentlig rett, 2008-2016

Fra 1. august 2016 er jeg professor emeritus tilknyttet Institutt for offentlig rett..

CV

Full CV er kun tilgjengelig etter forespørsel.

Verv

Bestyrer, Institutt for offentlig rett, 1989-91

Jeg har deltatt i flere offentlige utredningsutvalg o.l., herunder:

 • Norsk representant i Nordisk ministerråds embetsmannskomité for lovgivningsspørsmål (EK-Lov) 1995-2008.
 • Norsk representant i Europarådets styringskomité for sivilrettslig samarbeid (CDCJ) 1996-2008 og styringskomiteens leder 2003-05.
 • Ledet Bioteknologiutvalget (1987-90 - NOU 1989:8 og NOU 1990:1), Vassdragslovutvalget (1990-94 - NOU 1994:12), Svalbardmiljølovutvalget (1996-99 - NOU 1999:21) og Biomangfoldlovutvalget (2001-04 - NOU 2004:28) og Karanteneevalueringsutvalget (NOU 2012:12).
 • Sekretær for Barnelovutvalget (1975-77) og medlem av bl.a. Domstolkommisjonen (1996-99). 
   
Emneord: Lovgivningslære, Miljørett, Forvaltningsrett, Sivilprosess, Barnerett
Publisert 3. nov. 2008 14:15 - Sist endret 15. mai 2017 10:49