JUROFF 1201: Oppsummering fra time 1 til 4

Vi har tilbakelagt 4 av 25 forelesningstimer. Jeg syns det var en takknemlig forsamling å forelese for. Jeg fikk også et visst inntrykk av hvordan vi kan legge dette opp fremover for å få best mulig utbytte.

Hovedpoenget med forelesningene

Hovedpoenget med forelesningene var å gi dere stikkord og tankeknagger for forvaltningsrettslige problemstillinger. Disse stikkordene og knagene skal vi dra veksler på gjennom hele forelesningsrekken.

«Hjemmelekse»

Se etter forvaltningsrett 

Dere har alt å tjene på å legge merke til forvaltningsrett rundt dere. En god kanal er selvsagt media. Legg merke til problemstillinger som oppstår. Prøv å identifisere de rettslige problemstillingene og hvilke myndigheter og rettsgrunnlag som er involvert.

Dersom dere trener dere i legge merke til slike eksempler gjør dere minst to ting. Det første er at dere oppøver evnen til å identifisere rettslige problemstillinger og å ressonere rettslig. Det andre er at dere bygger opp en eksempelkasse som dere kan ta fra når dere skal forklare og drøfte juss.

Leseråd

Folk leser og lærer på ulik måte. For de av dere som trenger et tips: Det kan være lurt å konsentrere seg om den delen av pensum dere finner i Knophs oversikt over norsk rett først. På den måten får dere etablert en oversikt og forhåpentligvis en forståelse av sammenhengene som gjør dere bedre i stand til å lese Eckhoff/Smith. Det kan gi bedre læring om dere prøver å relatere lesingen til eksemplene gitt på forelesning og ha i mente leserådene gitt her.

Gjør dere kjent med forvaltningsloven

Les igjennom forvaltningsloven §§ 1, 2, 4, 6, 11, 13, 16 og 17. (Bare hovedbestemmelsen ikke §11a, 11b osv.)  Hvis dere har lyst ta også §§ 18, 24, 28 og 41.  Spør dere selv:

  • Hvorfor har lovgiver valgt å gjøre det slik?
  • Vil disse bestemmelsene fortolkes ulikt på ulike rettsområder eller avhengig av hvem som er involvert i forvaltningssaken? (Vurder særlig veiledningsplikten (§ 11) og kravet til sakens opplysning (§ 17)).
  • Dersom dere har tid og lyst er det en god øvelse å undersøke lovgivers egen begrunnelse for valgene!
  • Hvorfor finner dere begrunnelsene?

Podcastene

Det vil bli lagt ut podcaster fra forelesningene. De finner dere her. Podcastene vil normalt legges ut en til to dager etter forelesning.

 

Lysarkene

Lysarkene jeg har benyttet så langt finner dere her. Jeg vil legge ut lysarkene for hele forelesningsrekken senest 1. oktober.

 

Forelesningssalen

Auditorium 14 er på mange vis et krevende lokale til forelesninger på ettermiddagstid. Luften er dårlig. Det skyldes også store forelesninger i helserett rett før. Jeg skal sjekke opp om det er forelesninger rett i forkant utover høsten. Dersom det er det, vil jeg forsøke å skifte undervisningslokale.

 

Ses på forelesning!

 

 

Publisert 14. sep. 2017 11:49 - Sist endret 14. sep. 2017 11:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere