JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 4 til 9 og litt om veien videre

I denne bloggposten oppsummerer jeg forelesningstimene 4 til 9, gir en oversikt over forelesningsrekken som helhet med leseanvisninger og studieforslag.

Ordsky av forvaltningsloven. Forvaltningsloven kan deles i tre: Regler som omhandler all forvaltningsvirksomhet, regler som omhandler behandlingen av enkeltvedtak og regler som omhandler forskrifter. Hvorfor er det ulike regler for disse ulike formene for forvaltningsvirksomhet?

9 timer tilbakelagt

Vi har nå tilbakelagt 9 timer. De første 4 timene gikk med til å beskrive forvaltningens virksomhet i stort. Time 5 til 9 har dreid seg om rettskildelæren. Vi har søkt å illustrere rettskildelæren med emner fra forvaltningsretten. På den måten er det flere sentrale emner som er i kjernen av læringsmålene som vi allerede har sagt en hel del om. Lysarkene fra timene ligger her.

Kahoot

Vi har vært igjennom to kahooter (nettbaserte quizer). Jeg syns det har fungert godt (evalueringen tyder også på det). Mitt mål er at kahootene skal tjene flere formål. De skal gi et avbrekk i forelesningen, aktivisere dere, gi dere en liten sjekk på hva dere har fått med dere, gi meg et lite inntrykk av hva dere har fått med dere, introdusere noe ukjent stoff og danne grunnlag for diskusjon. Jeg ser at vanskelighetsgraden kan økes og tiden som tildeles kan strammes litt inn.

Plan for forelesningene

Jeg har utarbeidet en plan for forelesningene. Den finner dere her. Planen gir oversikt over hvilke emner vi i utgangspunktet skal behandle de ulike dagene og gir tips om hvilke deler av pensum som direkte omhandler det som skal tas opp. Dette er sider man kan legge hovedvekten på frem mot timene og er ikke ment å avgrense mot resten av pensumet: Man bør forsøke å se helheten i pensumet. Derfor bør man ikke lese stykkevis og delt, men heller lese alt i sammenheng. Husk også at jeg understreker gjentatte ganger at det er læringsmålene som bør være styrende for studiet.

Lysarkene jeg skal bruke på de enkelte timene legger jeg ut senest dagen før forelesning.

 

Publisert 9. okt. 2016 13:41 - Sist endret 18. okt. 2016 15:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere