Amnesty Jus Oslo (AJO)

Amnesty International er en verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon. Amnesty Jus Oslo (AJO) er en studentgruppe som ligger under Amnesty International Norge. AJO holder til ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 Nettverket består av fire undergrupper og et styre som koordinerer og har det overordnede ansvaret for studentgruppas aktivitet.

Gruppene i Amnesty Jus er Menneskerettighetsuka (MRU), Gruppa mot tortur- og dødsstraff, Regiongruppa og Faggruppa.

Vi jobber med å fremme interessen for og kunnskapen om menneskerettigheter. Dette gjør vi gjennom å arrangere gruppemøter, foredrag, debatter, aksjoner m.v. MRU arrangeres én gang årlig, og vi jobber med den fra starten av høstsemesteret til midten av vårsemesteret. 

Publisert 30. okt. 2009 12:01 - Sist endret 11. mars 2015 10:03