Studentorganisasjoner

Juristforeningen (JF) har 12 understyrer. Foreningen tilbyr både faglige arrangementer, og, ikke minst, mye sosialt. 

Congregatio Forensis er jusens forening for næringsliv og gode praktiske supplement i studiehverdagen. Vi har 3500 medlemmer, 130 medarbeidere og tretten undergrupper som alle gir deg som student muligheten til å lære noe nytt og få dypere innsikt i hva livet som jurist innebærer. Våre kjerneverdier er engasjement, innovasjon og profesjonalitet, og dette kjennetegnes vi av i alt vi gjør. Vi tar hvert semester opp nye medarbeidere, og det er lav terskel for å bli med. Sammen har vi det veldig gøy og vi håper at også du vil være med på laget!

Juss-Buss er en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon, som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Driften på Juss-Buss startet som et forskningsprosjekt i 1971. Det viste seg at det var et stort behov blant folk flest for juridisk rådgivning, og som et resultat av dette fortsatte driften i Juss-Buss. I dag er vi rundt 30 medarbeidere. Vi er alle studenter.

JSU er det øverste studentpolitiske interesseorganet for jusstudentene ved Det juridiske fakultet, og vi er representert i alle organer som har betydning for studentene ved fakultetet.

Amnesty International er en verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon. Amnesty Jus Oslo (AJO) er en studentgruppe som ligger under Amnesty International Norge. AJO holder til ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Concerned Students Norway er et nettverk for studenter som lurer på hvordan utdannelsen kan være ledd i en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å skape en bred forståelse av klimaproblemene, og finne mulige løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutvekslig.

ELSA er en stor, internasjonal jusstudentorganisasjon med 38 000 medlemmer i 41 medlemsland.

Ved Universitetet i Oslo er ELSA representert med undergruppen ELSA Oslo.

International Commission of Jurists (ICJ) er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, stiftet i 1952, med sekretariat i Geneve. Organisasjonen har en norsk avdeling, ICJ-Norge, hvor ICJ-Student inngår som avdelingens studentnettverk.

JIK-Fotball er den største gruppen tilknyttet Jusstudentenes Idrettsklubb.

Siden 1974 har JURK gitt rettshjelp til over femti tusen kvinner. Erfaringene JURK får gjennom den praktiske rettshjelpen, må kanaliseres til rettspolitisk arbeid.

JussNavigatørene i Oslo er et kristent fellesskap for juss- og kriminologistudenter.  

Det sunne alternativet for studenter ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Klubben består av flere ulike idretter, som generelt setter det sosiale høyere enn styrke og ferdigheter.

Lovstafetten er en løpegruppe for alle, som tilbyr et sprekt og variert treningstilbud samt sosiale arrangementer gjennom semesteret.

Minoritetsjurister ved det juridiske fakultet.

MUN er simulering av FNs ulike organer og komitéer. Aktuelle globale temaer blir diskutert på engelsk, ved å følge FNs prosedyrer. MUN er populært i hele verden, og mange universiteter har sine grupper.

SERIøs Studentforening er foreningen for alle studenter tilknyttet Senter for rettsinformatikk.