Studentorganisasjoner

Bildet kan inneholde: erme, skrift, elektrisk blå, symbol, logo.

Juristforeningen (JF) er linjeforeningen på juridisk fakultet og har 12 understyrer. Foreningen tilbyr både faglige arrangementer og mye sosialt du kan være med på.

Congregatio Forensis har over 200 medarbeidere fordelt på 12 undergrupper. Foreningen skal være det naturlige bindeleddet mellom studentene og den juridiske profesjon.

Juss-Buss er en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon, som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Logo til Juridisk studentutvalg

JSU fronter studentenes saker ovenfor fakultetet. Vi jobber særlig for at undervisningen og det faglige innholdet i studiet skal holde høyest mulig nivå, og for et godt student- og læringsmiljø.

Bildet kan inneholde: gul, tekst, linje, rav, skrift.

Amnesty Jus Oslo er en undergruppe til Amnesty International Norge. Vi er en forening for alle studenter ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo som interesserer seg for Amnestys arbeid.

Concerned Students Norway er et nettverk for studenter som lurer på hvordan utdannelsen kan være ledd i en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å skape en bred forståelse av klimaproblemene, og finne mulige løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutvekslig.

Logo ICJ

International Commission of Jurists (ICJ) er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, hvor ICJ-Student inngår som den norske avdelingens studentnettverk.

Det sunne alternativet for studenter ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Klubben består av flere ulike idretter, som generelt setter det sosiale høyere enn styrke og ferdigheter.

Lovstafetten er en løpegruppe for alle, som tilbyr et sprekt og variert treningstilbud samt sosiale arrangementer gjennom semesteret.