Congregatio Forensis

Congregatio Forensis har over 200 medarbeidere fordelt på 12 undergrupper. Foreningen skal være det naturlige bindeleddet mellom studentene og den juridiske profesjon.

Foreningen arrangerer hvert år ulike aktiviteter med det hovedformål å øke interessen og forståelsen av næringsliv og jus i praksis. CF har blitt kåret til "Årets nyskapning" av Universitetet i Oslo, og har etablert seg som et viktig, initiativrikt og spennende bidrag til studentmiljøet ved Det juridiske fakultet. CF er den største landsdekkende forening for jusstudenter i Norge og opererer ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Undergruppene i Forensis:

 • Amicitias: 
  Amicitas tilbyr internasjonale studenter et utenomfaglig tilbud, og engasjerer også internasjonale studenter i sitt arbeid. Gruppens aktiviteter spenner vidt, fra engelskspråklige foredrag og spennende utflukter til norsk mat- og drikkekvelder. 

 • Celebratio: 
  Celebratio står for foreningens eksterne og interne sosiale arrangementer. Undergruppen har ansvar for å gi studentene bredt og godt sosialt tilbud. Celebratio arrangerer hvert semester populære sosiale arrangementer, hytteturer, julebord, sommerfest og mye mer.

 • Femme: 
  Femme er mentorordningen for kvinnelige jusstudenter. Mentorordning gir inspirasjon og mulighet til læring fra profesjonens beste kvinner. Mentorordningen finnes nå både ved UiO og UiB, og gir hvert år en rekke jusstudenter et ærlig og hjelpsomt innblikk i ulike potensielle karriereretninger.

 • Futurum: 
  Futurum er en nyopprettet undergruppe for jusstudenter som interesserer seg for innovasjon, teknologi og jus. Fremtiden blir mer og mer digital, også for jurister med blant annet legal tech, personvern og datasikkerhet. I Futurum kan du være med å utforme en forening for fremtiden, med henblikk til fremtidige muligheter for jusstudenter og jurister i samarbeid med fakultetet og næringslivet.

 • Juridica: 
  Juridica er CF’s faggruppe. Hvert semester utarbeider gruppen foreningens fagkompendium som deles ut til de nye studentene. Kompendiet er et uvurderlig hjelpemiddel til eksamen. Gjennom flere år har gruppen i tillegg arrangert eksamensrettede forelesninger, såkalte manuduksjoner, med våre samarbeidspartnere. 

 • Navigo: 
  Navigo er Congregatio Forensis’ reisegruppe. Gruppen gir studentene uforglemmelige ekskursjoner til spennende destinasjoner i hele verden. Ekskursjonene skal være faglig relevante for studentene, samtidig som de skal gi gode kulturelle opplevelser og ikke minst er det en fantastisk sosial happening for de som er med.  Navigo har hittil arrangert turer til bl.a. New York, Tokyo, Moskva, Cuba, Brasil, Casablanca, Shanghai, Vietnam og Tanzania

 • Markedsføring: 
  Markedsføringsgruppen har ansvaret for synliggjøring av CF som forening og arrangementene til de øvrige undergruppene. Markedsføring skiller seg fra de andre undergruppene da de ikke har egne prosjekter, men fungerer som CFs talerør og styrer alle plattformene til foreningen. Markedsføringsgruppen passer for deg som synes promotering og sosiale medier er morsomt, og som vil bli kjent med studenter på tvers av avdelinger og undergrupper.

 • Pacta: 
  Pacta er foreningens magasin som gis ut to ganger per semester. Magasinet inneholder kvalitetslesestoff som er et godt pausesupplement for studentene. Redaksjonen jobber for å finne interessante vinklinger til hva vi jurister kan bruke vår kunnskap til. Dersom du går med en liten skribent, fotograf eller designer i magen og synes dette høres spennende ut, håper vi du vil være med på laget! 

 • Pelago: 
  Shipping er en av Norges viktigste næringer, og Pelago er til for de mange studentene som er interessert i shipping og den maritime næringen. Gjennom foredrag, bedriftsbesøk og ekskursjoner vil vi gi deg all den input du trenger for å følge den spennende shippingsnæringen, uansett om du er ekspert innen temaet eller en nybegynner med en gryende interesse.

 • Portal: 
  Portal har som formål å gi studentene et innblikk i hvilke karrieremuligheter det finnes for jurister. For oss er det viktig å vise at den juridiske utdannelsen gir deg et solid rammeverk som gjør deg ettertraktet i veldig mange ulike bransjer, både privat og offentlig, nasjonalt og internasjonalt og karrieremulighetene er flere enn hva en gjerne får inntrykk av i løpet av studiet.

 • Pretium: 
  Pretium er forenings aksjeundergruppe som sprer kunnskap om økonomi, børs og finansmarkedet blant studentene. Et medlem i Pretium vil få muligheten til å aktivere seg i sosiale sammenhenger på faste, ekstraordinære og spektakulære møter. De som har kunnskap om børs og finans vil få muligheten til å bidra til læring; de som vil lære, vil få muligheten til å tilegne seg verdifull kunnskap.

 • Rhetorica: 
  Rhetorica er foreningens debatt- og prosedyregruppe. Hvert semester arrangerer gruppen fiktive rettssaker, kurs i prosedyre og besøk til rettssaker, i tillegg til aktuelle debatter og spennende sosiale arrangementer.

Les mer om oss, bli medlem helt gratis og engasjer deg på www.forensis.no!

Publisert 30. okt. 2009 12:02 - Sist endret 12. jan. 2021 10:31