Congregatio Forensis

Congregatio Forensis er jusens forening for næringsliv og gode praktiske supplement i studiehverdagen. Vi har 3500 medlemmer, 130 medarbeidere og tretten undergrupper som alle gir deg som student muligheten til å lære noe nytt og få dypere innsikt i hva livet som jurist innebærer. Våre kjerneverdier er engasjement, innovasjon og profesjonalitet, og dette kjennetegnes vi av i alt vi gjør. Vi tar hvert semester opp nye medarbeidere, og det er lav terskel for å bli med. Sammen har vi det veldig gøy og vi håper at også du vil være med på laget!

Undergruppene i Forensis:

 • Celebratio – Foreningens sosiale festgruppe, som arrangerer interne og eksterne events
 • Confero – Debattgruppen, som arrangerer populære debatter om aktuelle tema og med solide debattanter
 • Consilium – Markedsføringsgruppen. Vi bygger foreningens image, utvikler nye produkter, app, sosiale medier, konkurranser, og mye mer!
 • Curriculum – Karrieregruppen. Vi arrangerer karriererettede, kurs, foredrag og praktiske tilbud, slik som den populære traineeskolen.
 • Femme – Gruppen som fremmer kvinner interesse for næringsliv, og arrangerer den kvinnelige mentorordningen
 • Juridica – Faggruppen. Gjennom semesteret arrangerer vi metodekurs og manuduksjoner, i tillegg til å gi ut det uvurderlige Innføringskompendiet.
 • Navigo – Reisegruppen. Hvert semester gjennomfører vi meget populære turer til verdens handelsmetropoler
 • Pacta – Foreningens studentmagasin, som gir alle studenter aktuelt faglig og samfunnsnyttig kvalitetslesestoff
 • Pelago – Shippinggruppen. Gjennom semesteret arrangerer vi foredrag, manuduksjoner og bedriftsbesøk
 • Praeceptor – Arrangerer mentorordningen for menn, med noen av landets dyktigste jurister
 • Pretium – Børs- og finansgruppen. For deg som vil lære mer, og deg som kan mye, men vil møte nye utfordringer. Tilbudet er bredt og gir muligheter for alle med interesse.
 • Quaestio – Prosedyregruppen. Vi gir deg mulighet til uvurderlig trening innenfor prosedyre- og debatteknikk
 • Spectrum – Foredragsgruppen. Hvert semester arrangerer vi flere foredrag under Forensisuken, med fremtredende samfunnsprofiler


Les mer om oss, bli medlem helt gratis og engasjer deg på www.forensis.no!

Publisert 30. okt. 2009 12:02 - Sist endret 7. sep. 2015 15:54