Fagutvalget på bachelor i kriminologi

Fagutvalget for kriminologi arrangerer sosiale sammenkomster som hytteturer, torsdagstreff, studietur til utlandet, avslutningsfester og lignende.

Hva er kriminologi?

Kriminologistudiet gir deg et grundig innblikk i kriminalitet og samfunn, og kanskje særlig samfunnets skyggesider. I løpet av studiet vil du oppdage at det er like viktig å stille spørsmål som å gi svar. For eksempel: det er ofte de mest ressurssvake i samfunnet som sitter i norske fengsler. Men er det bare ressurssvake som begår lovbrudd?

Kriminologien studerer og stiller spørsmålstegn ved sosiale fenomener som narkotikabruk og -kontroll, graffiti, vold, gjengkriminalitet, psykiatri, politi, straff, domstoler, fengsler og det sosiale hjelpeapparatet. Er graffiti kriminalitet eller kunst? Øker volden? Er stoffmisbruk kriminalitet eller en sykdom, eller finnes det andre måter å forstå rusbruk på? Norske kriminologer deltar i den kriminalpolitiske debatten med kunnskap og synspunkter, som igjen bringer inn nye perspektiver. Hos oss treffer du aktive og samfunnsengasjerte lærere og studenter.

Et godt studiemiljø

Vi er kjent for å ha et godt læringsmiljø med god kontakt mellom lærere og studenter, og vi legger opp til tett oppfølging av studentene.

Fagutvalget arrangerer sosiale sammenkomster som hytteturer, torsdagspils, studietur til utlandet, avslutningsfester og lignende.

Les mer her!

Publisert 4. juni 2014 14:24 - Sist endret 23. feb. 2021 16:00