ICJ-studentnettverk

International Commission of Jurists (ICJ) er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, hvor ICJ-Student inngår som den norske avdelingens studentnettverk.

Logo ICJ

ICJ-Student arbeider på og utenfor juridisk fakultet i Oslo med å fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper i henhold til ICJ sitt mandat. Nettverket er også et bindeledd mellom jusstudenter og ICJ-Norge, med det siktemål å introdusere studenter for aktuelle debatter og fagmiljøer som på ulike måter arbeider med menneskerettigheter. ICJ-Student arrangerer seminarer og debatter på juridisk fakultet. Arrangementene er åpne for samtlige SiO-studenter og personer utenfra, men vil primært være myntet på jurister og jusstudenter. Medlemskap er åpent for alle jusstudenter.

English:

International Commission of Jurists (ICJ) is an international human rights organization, founded in 1952, with a secretariat based in Geneva. The organization has a norwegian branch, ICJ - Norway, of which ICJ-Student is the student-network.

ICJ-Student works at and outside the Faculty of Law in Oslo with protecting and promoting human rights and rule of law-principles, in accordance with the ICJ-mandate. The network is furthermore a link between law-students and ICJ-Norway, with the purpose of introducing students to current debates as well as academic environments that deals with human rights in different ways. ICJ-student hosts seminars and debates at the Faculty of Law. Membership is open to all law-students.

Publisert 11. aug. 2014 09:03 - Sist endret 23. feb. 2021 15:59