Juridisk Studentutvalg (JSU)

JSU fronter studentenes saker ovenfor fakultetet. Vi jobber særlig for at undervisningen og det faglige innholdet i studiet skal holde høyest mulig nivå, og for et godt student- og læringsmiljø.

Logo til Juridisk studentutvalg

Hva JSU gjør

Lik Facebook-siden vår for nyttig informasjon som angår deg og din studiehverdag."

JSU fronter dine saker

JSU fronter dine saker ovenfor fakultetet. Vi jobber særlig for at undervisningen og det faglige innholdet i studiet skal holde høyest mulig nivå. Dessuten arbeider vi for å forbedre det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet på fakultetet. JSU er også svært opptatt av prøvingsformer og eksamen.

For best å kunne representere studentene, er det viktig at JSU har en god dialog med studentmassen ved fakultetet. Vi inviterer deg til å kontakte oss på utvalget@jsu.no hvis du har forslag, spørsmål eller andre henvendelser. Har du lyst til å være med på å gjøre en forskjell for studentene, og få nyttig organisasjonserfaring? Still til valg i JSU på vårt allmøte! Alt vi krever er at du sier et par ord om deg selv og hva du synes er viktig, og det er lav terskel for å bli valgt.

Allmøtet

Allmøtet, som avholdes midt i hvert semester, er jusstudentenes folkeforsamling. Det er Allmøtet som fastsetter hva JSU skal jobbe med, og her redegjør JSU for utført arbeid og pengebruken for det foregående semesteret. Dessuten velges JSUs ni medlemmer på Allmøtet.

Alle semesterregistrerte studenter ved fakultetet har møte-, forslags- og stemmerett på Allmøtet, og kan stille til valg til JSU.

JSU-ekspedisjonen

I tillegg til å bedrive studentpolitikk, administrerer JSU bokskapsordningen og håndhever lesesalsreglementet. Denne driften er lagt til JSU-ekspedisjonen i Domus Academica (Urbygningen), som holder åpent hele semesteret mandag-fredag klokken 09.30-14.30.  Her selger vi også lovsamlinger og domssamlinger, som alle jusstudenter ved UiO må ha, i tillegg til andre nyttige hjelpemidler til jusstudiet. Ekspedisjonen tar også imot henvendelser. JSU-sekretærene, som er lønnet av universitetet, står for den daglige driften. Dessuten har JSU en fast ansatt regnskapsfører.

Publisert 12. nov. 2009 23:07 - Sist endret 29. mars 2021 10:41