Juristforeningen

Juristforeningen (JF) er linjeforeningen på juridisk fakultet og har 12 understyrer. Foreningen tilbyr både faglige arrangementer og mye sosialt du kan være med på.

Bildet kan inneholde: erme, skrift, elektrisk blå, symbol, logo.

Juristforeningen ble stiftet i 1908. Den gir deg som student muligheten til å engasjere deg, få nyttig erfaring, venner for livet og mye moro i hverdagen. Det er til sammen ca 100 tillitsvalgte i JF, og enda flere medarbeidere. Her finnes noe for enhver smak!

Gå til Juristforeningen.no

Foreningens understyrer er:

 • Studenttidsskriftet Stud.Jur. med 7 utgaver i året *

 • ALD-styret som arrangerer Arbeidslivsdagene (ALD) hvert vårsemester *

 • Cabaret Intime som arrangerer revy hvert år

 • Justivalen - festival som avholdes annethvert år i oddetallsår *

 • HumAk- jusstudentenes humanitæraksjon går av stabelen annethvert år i partallsår *

 • Chorus Mixtus - blandakoret på jussen

 • Glædeskoret Justitia- pikekoret på jussen

 • JVL - De juridiske vinterleker

 • Nordisk uke- besøk hos de andre studentforeningene i Norden

 • Fagstyret - arrangerer forelesninger og prosedyrekonkurransen

 • Hyttestyret - leier ut Juristforeningens hytte, Hoppeseter i Lommedalen, Bærum

 • Clubstyret arrangerer fadderuken og andre fester på Frokostkjelleren

 • I tillegg arrangerer Juristforeningen ball i oktober hvert år

* Stud.Jur., Arbeidslivsdagsmagasinet, HUMAK- og Justivalavisen sendes alle semesterregistrerte studenter ved fakultetet. Har du spørsmål om dette kan du kontakte Juristforeningen.

Publisert 30. okt. 2009 12:06 - Sist endret 29. mars 2021 10:28