JURK - Juridisk rådgivning for kvinner

Siden 1974 har JURK gitt rettshjelp til over femti tusen kvinner. Erfaringene JURK får gjennom den praktiske rettshjelpen, må kanaliseres til rettspolitisk arbeid.

 

  • Vil du jobbe for å bedre kvinners rettsstilling?

  • Vil du opparbeide deg erfaring som saksbehandler, og erfaring med lobbyvirksomhet og rettspolitisk arbeid?

  • Vil du jobbe med å spre rettsinformasjon til svakerestilte grupper i samfunnet?

JURK er et studentrettshjelpstiltak som yter gratis rettshjelp til 
kvinner på de fleste rettsområder, og de jobber for å bedre kvinners 
rettsstilling.

 

 

Publisert 30. okt. 2009 12:07 - Sist endret 9. sep. 2016 10:31