Juss-Buss

Juss-Buss er en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon, som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Vi gir gratis rettshjelp i enkeltsaker, både gjennom rettighetsinformasjon og partsrepresentasjon.

Driften på Juss-Buss startet som et forskningsprosjekt i 1971. Det viste seg at det var et stort behov blant folk flest for juridisk rådgivning, og som et resultat av dette fortsatte driften i Juss-Buss. I dag er vi rundt 30 medarbeidere. Vi er alle studenter.

Vi gir hjelp i form av muntlig eller skriftlig juridisk veiledning, og i form av partsrepresentasjon. Juss-Buss jobber med de rettsområdene der vi erfarer at behovet for rettshjelp er størst. Dette er utlendingsrett, husleierett, fengselsrett, gjeldsrett, familierett, sosialrett, arbeidsrett og trygderett.

Hos oss får du spesialisert deg på ett eller flere rettsområder. Vi gir deg ansvaret for egne klienter, og du får jobbet med advokater og det offentlige som motpart. Gjennom blant annet utspill i media og høringsuttalelser, prøver vi å endre rettstilstanden der vi mener den ikke er tilfredsstillende for våre klientgrupper.

Etter ett år hos oss får du godkjent 30 studiepoeng.

Publisert 4. nov. 2009 20:00 - Sist endret 23. feb. 2021 16:39