Mino.Jur

Foreningen for minoritetsjurister ved det juridiske fakultet.

Minojur logo

Mino.Jur er en organisasjon for minoriteter på Det juridiske fakultet. Målet for organisasjonen er å skape nettverk og kontakter blant minoriteter, samt bidra til faglig utvikling.

Vi ønsker en plattform der minoritetsstudenter kan bli kjent med hverandre, og utveksle erfaringer om de kulturelle utfordringene i møte med det juridiske systemet i Norge. Målet er å utvide studentenes forståelse for hvilke muligheter de har.

Kompetansen hos minoriteter er ettertraktet i arbeidslivet, og vi ønsker å ha en organisert tilnærming til dette. Mino.Jur ønsker å legge til rette for et godt faglig og sosialt utbytte gjennom knytting av nettverk, samt løfte frem problemstillinger som angår minoriteter på jussen. Organisasjonen vil ha som mål å arrangere en rekke faglige og sosiale aktiviteter gjennom året.

English:

Mino.Jur is an organization for minorities at the Faculty of Law. The aim of the organization is to create networks and contacts among minorities, and contribute to professional development.

Mino.Jur is an organization for minorities at the Faculty of Law. The aim of the organization is to create networks and contacts among minorities, and contribute to professional development

Publisert 4. juni 2014 14:22 - Sist endret 23. feb. 2021 16:25