English version of this page

Mekanismar for å gjera ansvaret til dei internasjonale organisasjonane gjeldande (avsluttet)

Stian Øby Johansens doktorgradsprosjekt handlar om i kva grad individ i tilstrekkeleg grad har tilgjenge til prosessuelle mekanismar ("accountability mechanisms") der dei kan gjera ansvaret til dei internasjonale organisasjonane gjeldande.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om prosjektet

Denne problemstillinga vert undersøkt i tre casestudier:

  • "Accountability mechanisms" ved Den internasjonale straffedomstolen sitt varetektsfengsel.

  • "Accountability mechanisms" i samband med EUs Felles Tryggleiks- og Utanrikspolitiske Oppdrag, nærare bestemt ved NAVFOR-operasjonen utanfor kysten av Somalia og EULEX Kosovo.

  • "Accountability mechanisms" i samband med flyktningeleire som vert styrt av UNHCR.

Mål

Prosjektet vil vere ferdig i mars 2017.

Emneord: Europarett, Internasjonale Organisasjoner, Internasjonale Organisasjoner, Internasjonal rett, ansvarliggjøring
Publisert 19. okt. 2016 12:05 - Sist endret 12. des. 2018 09:25