Ph.d. prosjekter

Nedanfor finn du eit oversyn over stipendiatprosjekt knytta til Nordisk institutt for sjørett.

For meir informasjon om forskarutdanninga ved det juridiske fakultet sjå programsidene til fakultetet.