English version of this page

DEVICE

Nordisk Institutt for Sjørett er partner i forskningsprosjektet DEVICE om verdikjeder for karbonfangst og lagring og lavkarbon hydrogen i Europa (CLIMIT-programmet)

Illustrasjon av hydrogen som  drivstoff, Bildet kan inneholde: vann, himmel, fjell, vannforsyning, blå.

Illustrasjon © European Union, 2017

Foto: Illustrasjon © European Union, 2017

Om prosjektet

Nordisk Institutt for Sjørett (NIFS) er partner i forskningsprosjektet DEVICE som studerer utvikling av verdikjeder for karbonfangst og lagring og lavkarbon hydrogen i Europa. 

DEVICE project on value chains for CO2 storage and blue hydrogen in Europe (CLIMIT programme) - Scandinavian Institute of Maritime Law (uio.no)

 

Mål

DEVICE undersøker hvordan man utvikler robuste verdikjeder for både CO2-lagring og lavkarbon hydrogen med karbonfangst og lagring (CCS), og undersøker konsekvenser av kombinerte verdikjeder fra et økonomisk, juridisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan sosial aksept, offentlig regulering og nye forretningsmodeller kan fremme utviklingen av effektive verdikjeder for hydrogen og CO2 lagring i Europa. Juridisk forskning i prosjektet vil fokusere på planleggings- og konsesjonsregimet for de offshore ressursene som er relevante for CCS-verdikjeden, samt utforming av risikofordelingsordninger mellom private og offentlige aktører langs verdikjedene. Dette inkluderer identifisering av statlige støtteordninger som gir tilstrekkelige investeringer. Den andre hovedarbeidsstrømmen vil bestå av en vurdering av hydrogenlovgivningen, både i EU- og norsk rett.

Bakgrunn

Arbeidet vil bygge på forskningsresultater fra ELEGANCY-prosjektet, som NIFS var forskningspartner i.

Finansiering

Prosjektet ble tildelt 9,9 millioner kroner av Norges forskningsråd (prosjektnr. 324892) under CLIMIT-programmet (samfunnsvitenskapelig forskning om karbonfangst og lagring). Prosjektets varighet er oktober 2021–desember 2025.

Samarbeid

DEVICE-prosjektet ledes av Frischsenteret. NIFS er en av forskningspartnerne sammen med Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Institutt for energiteknikk (IFE) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (School of Economics and Business, NMBU). Prosjektdeltaker ved NIFS er førsteamanuensis Catherine Banet. Prosjektet vil operere med en referansegruppe sammensatt av norske myndigheter og industrielle partnere.

 

 

Emneord: Lavkarbon, Hydrogen, Energi, DEVICE, CCS, CO2-lagring, ELEGANCY
Publisert 1. des. 2021 16:38 - Sist endret 6. sep. 2022 14:31