Catherine Banet

Førsteamanuensis - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Catherine Banet
English version of this page
Telefon +47 22859614
Mobiltelefon +4797073844 +47 970 73 844
Rom 143 DMØ
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for energi- og ressursrett Domus Media øst Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Energirett – Petroleumsrett – Miljørett – EU-rett - EØS-rett – naturressursrett – konkurranserett (spesielt statsstøtte) – fornybar energi.

Forskning under arbeid: statsstøtte i energisektoren; kapasitetsmekanismer; kraftmarkedsdesign; corporate renewable PPAs/kraftkontrakter; opprinnelsesgarantier;  folkefinansiering av energitiltak; utvinning av ressurser i havbunnen og offshore energiproduksjon (inkl. havvind og hydrogen); karbonfangst og lagring (CCS); regulering av teknologisk innovasjon i energisektoren.

Undervisning og veiledning

Energirett – Petroleumsrett – Miljørett – EU/EØS-rett – statsstøtte – fornybar energi – klima – rettskildelære

Bakgrunn

Ph.D. (UiO, Oslo) 2012, LL.M i Internasjonal og Europeisk Miljø- og Energirett (KUL, Leuven) 2007, MA i Internasjonal Politikk (Ceris, Paris/Brüssel) 2003, MA i Europeiske Studier/Europarett (UCL, Louvain-la-Neuve) 2002, LL.B (Lille) 2002, I.E.P. (Aix-en-Provence) 2001.

Førsteamanuensis, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2014-

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Olje- og energi avdelingen, 2011-2014

Stipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2006-2011

Jurist, advokatfirmaet Huglo-Lepage & Partners, Brüssel, 2004-2006

Praktikant, Europakommisjonen, Miljødirektoratet, Brüssel, 2003-2004

Praktikant, Den amerikanske ambassaden i Belgia, Department of Commerce, Energy and Environment Sections, 2003.

Medlemskap / Verv

Styreleder, Norsk forening for energirett (2021-)

Utenlandsansvarlig, Juridisk fakultet (2017-)

Naturressursgruppen, Juridisk fakultet (nestleder)

Nordic Environmental Law Network (NELN)

CERRE - Centre on Regulation in Europe (CERRE) - Academic Research Fellow

JUS-utvalget for energi- og miljørett, medlem

Medlem Academic Advisory Group av Section on Energy, Environmental and Infrastructure Law (SEERIL) som tilhører International Bar Association (IBA).

Doktoravhandling

Tradable green certificates schemes under EU law: the influence of EU law on national support schemes for renewable electricity generation” (UniPub, 2012) (tilgjengelig i open access i DUO). Utnevnt til Kongens gullmedalje i 2013.

Emneord: energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering
Publisert 5. sep. 2014 15:16 - Sist endret 22. juni 2021 13:55