Catherine Banet

Førsteamanuensis - Nordisk institutt for sjørett
Bilde av Catherine Banet
English version of this page
Telefon +47 22859614
Mobiltelefon +4797073844 +47 970 73 844
Rom 143 DMØ
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for energi- og ressursrett Domus Media øst Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Energirett – Petroleumsrett – Miljørett – EU-rett - EØS-rett – naturressursrett – konkurranserett (spesielt statsstøtte) – fornybar energi.

Forskning under arbeid: statsstøtte i energisektoren; kapasitetsmekanismer; kraftmarkedsdesign; corporate renewable PPAs/kraftkontrakter; opprinnelsesgarantier;  folkefinansiering av energitiltak; utvinning av ressurser i havbunnen og offshore energiproduksjon (inkl. havvind og hydrogen); karbonfangst og lagring (CCS); regulering av teknologisk innovasjon i energisektoren.

Undervisning og veiledning

Energirett – Petroleumsrett – Miljørett – EU/EØS-rett – statsstøtte – fornybar energi – klima – rettskildelære

Bakgrunn

Ph.D. (UiO, Oslo) 2012, LL.M i Internasjonal og Europeisk Miljø- og Energirett (KUL, Leuven) 2007, MA i Internasjonal Politikk (Ceris, Paris/Brüssel) 2003, MA i Europeiske Studier/Europarett (UCL, Louvain-la-Neuve) 2002, LL.B (Lille) 2002, I.E.P. (Aix-en-Provence) 2001.

Førsteamanuensis, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2014-

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Olje- og energi avdelingen, 2011-2014

Stipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett, 2006-2011

Jurist, advokatfirmaet Huglo-Lepage & Partners, Brüssel, 2004-2006

Praktikant, Europakommisjonen, Miljødirektoratet, Brüssel, 2003-2004

Praktikant, Den amerikanske ambassaden i Belgia, Department of Commerce, Energy and Environment Sections, 2003.

Medlemskap / Verv

Styreleder, Norsk forening for energirett (2021-)

Utenlandsansvarlig, Juridisk fakultet (2017-)

Naturressursgruppen, Juridisk fakultet (nestleder)

Nordic Environmental Law Network (NELN)

CERRE - Centre on Regulation in Europe (CERRE) - Academic Research Fellow

JUS-utvalget for energi- og miljørett, medlem

Medlem Academic Advisory Group av Section on Energy, Environmental and Infrastructure Law (SEERIL) som tilhører International Bar Association (IBA).

Doktoravhandling

Tradable green certificates schemes under EU law: the influence of EU law on national support schemes for renewable electricity generation” (UniPub, 2012) (tilgjengelig i open access i DUO). Utnevnt til Kongens gullmedalje i 2013.

Emneord: energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering

Publikasjoner

 • Banet, Catherine (2021). Local Content and Sustainable Development in Norway., In Damilola Olawuyi (ed.),  Local Content and Sustainable Development in Global Energy Markets..  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-108-49537-0.  13.  s 245 - 263 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2021). Regulering av karbonfangst, transport og lagring i norsk rett., I: Hans Chr. Bugge (red.),  Klimarett - internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215043425.  21.  s 520 - 556 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Boasson, Elin Lerum; Banet, Catherine & Wettestad, Jørgen (2021). France: from renewables laggard to technology-specific devotee, In Elin Lerum Boasson; Merethe Dotterud Leiren & Jørgen Wettestad (ed.),  Comparative Renewables Policy: Political, Organizational and European Fields.  Routledge.  ISBN 9780367187668.  Chapter 8.  s 149 - 170 Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2020). Electricity Network Tariffs Regulation and Distributive Energy Justice: Balancing the Need for New Investments and a Fair Energy Transition., In Íñigo Del Guayo; Lee Godden; Donald D Zillman; Milton Fernando Montoya & José Juan González (ed.),  Energy Justice and Energy Law.  Oxford University Press.  ISBN 9780198860754.  6.  s 83 - 102 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2020). Legal Status and Legal Effects of the Commission’s State Aid Guidelines: The Case of the Guidelines on State Aid for Environmental Protection and Energy (EEAG) (2014-2020).. European State Aid Law Quarterly.  ISSN 1619-5272.  19(2), s 172- 184 . doi: https://doi.org/10.21552/estal/2020/2/9 Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2020). Norway, In  The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities..  Wolters Kluwer.  ISBN 9789403506937.  28.  s 541 - 557
 • Banet, Catherine (2020). Regulating the Reuse and Repurposing of Oil and Gas Installations in the Context of Decommissioning: Creating Incentives and Enabling Energy System Integration., In  The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities..  Wolters Kluwer.  ISBN 9789403506937.  11.  s 205 - 227 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2020). The Law of the Seabed., In Catherine Banet (ed.),  The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources..  Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-39156-7.  Introduction.  s 1 - 18
 • Banet, Catherine; Wawryk, Alexandra & Pereira, Eduardo (2020). Regional Seas Conventions and Decommissioning., In  The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities..  Wolters Kluwer.  ISBN 9789403506937.  3.  s 47 - 74 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørnebye, Henrik & Banet, Catherine (2019). Licensing regime: Norway, In Eduardo Guedes Pereira & Henrik Bjørnebye (ed.),  Regulating offshore petroleum Resources. The British and Norwegian model.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785368905.  Chapter 4.  s 96 - 126
 • Leiren, Merethe Dotterud; Szulecki, Kacper; Rayner, Tim & Banet, Catherine (2019). Energy security concerns versus market harmony: The Europeanisation of capacity mechanisms. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  7(1), s 92- 104 . doi: 10.17645/pag.v7i1.1791 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Smith, Don; Banet, Catherine & Martinez Romera, Beatriz (2019). Teaching the law of energy transition in the era of internationalisation and digitalisation of legal university education: the Transatlantic University Collaboration in Climate Change and Energy Law (TUCCCEL) programme. Journal of Energy and Natural Resources Law.  ISSN 0264-6811.  37(4), s 443- 464 . doi: 10.1080/02646811.2019.1663048 Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2018). Prosumer Legislation in Norway: A First Step for Empowering Small Energy Consumers., In Martha Roggenkamp & Catherine Banet (ed.),  European energy law report Volume XII.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-672-1.  VIII.  s 169 - 189 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Banet, Catherine (2018). Techno-nationalism in the context of energy transition. Regulating Technology innovation transfer in offshore Wind technologies, In Donald N. Zillman; Martha Roggenkamp; Leroy Paddock & Lee Godden (ed.),  Innovation in energy Law and Technology. Dynamic solutions for energy transitions.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-882208-0.  Part 5.  s 74 - 99
 • Banet, Catherine (2017). Effectiveness in Climate Regulation: Simultaneous Application of a Carbon Tax and an Emissions Trading Scheme to the Offshore Petroleum Sector in Norway. Carbon and Climate Law Review.  ISSN 1864-9904.  11(1), s 25- 38 . doi: /10.21552/cclr/2017/1/5
 • Banet, Catherine (2017). Legal framework to develop offshore Wind Power in France, In Anton Ming-Zhi Gao & Chien-Te Fan (ed.),  The Development of a comprehensive legal framework for the promotion of offshore Wind Power. The lessons from Europe and Pasific Asia.  Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-8397-2.  Chapter 3.  s 59 - 86
 • Banet, Catherine (2017). Legal framework to develop offshore Wind Power in Norway, In Anton Ming-Zhi Gao & Chien-Te Fan (ed.),  The Development of a comprehensive legal framework for the promotion of offshore Wind Power. The lessons from Europe and Pasific Asia.  Wolters Kluwer.  ISBN 978-90-411-8397-2.  Chapter 5.  s 103 - 142
 • Banet, Catherine (2017). The Paris agreement to the UNFCCC: underlying Dynamics and expexted consequences for the energy sector, In Martha Roggenkamp & Catherine Banet (ed.),  European energy Law report XI.  Intersentia.  ISBN 978-1-78068-469-7.  Chapter IV.  s 71 - 91
 • Banet, Catherine (2016). Enabling the crowdfunding of energy projects: the regulation of small-scale community financing in Europe, In Lila Barrera-Hernandez; Barry Barton; Lee Godden; Alastair Lucas & Anita Rønne (ed.),  Sharing the costs and benefits of energy and resource activity. Legal change and impact on communities.  Oxford University Press.  ISBN 9780198767954.  Kapittel 18.  s 317 - 337
 • Banet, Catherine (2015). Coexistence and Interaction Between Offshore Petroleum Activities and Surrounding Physical Environment: Area Use and Emissions Regulation. The Norwegian Case.. Oil, Gas and Energy Law (OGEL).  ISSN 1875-418X.  13(6)
 • Banet, Catherine (2015). Coexistence and interaction between offshore petroleum activities and surrounding physical environment: area use and emissions regulation. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 257- 286
 • Banet, Catherine (2010). Terms and conditions of renewable energy certificates trading in the United States, In Bram Delvaux; Michael Hunt & Kim Talus (ed.),  EU energy law and policy issues. ELRF collection. Second edition.  Euroconfidentiel.  ISBN 978-2-930066-72-1.  Section 4.4.  s 323 - 360

Se alle arbeider i Cristin

 • Banet, Catherine (ed.) (2020). The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources.. Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-39156-7.  640 s. Vis sammendrag
 • Banet, Catherine; Hall, Keith; Wawryk, Alxandra; Pereira, Eduardo Guedes & Trischmann, Heike (2020). The Regulation of Decommissioning, Abandonment and Reuse Initiatives in the Oil and Gas Industry: From Obligation to Opportunities.. Wolters Kluwer.  ISBN 9789403506937.  696 s. Vis sammendrag
 • Banet, Catherine & Roggenkamp, Martha (2020). European Energy Law Report XIII. Intersentia.  ISBN 978-1-78068-950-0.  469 s. Vis sammendrag
 • Roggenkamp, Martha & Banet, Catherine (ed.) (2018). European energy law report Volume XII. Intersentia.  ISBN 978-1-78068-672-1.  291 s.
 • Roggenkamp, Martha & Banet, Catherine (ed.) (2017). European energy Law report XI. Intersentia.  ISBN 978-1-78068-469-7.  345 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. sep. 2014 15:16 - Sist endret 22. juni 2021 13:55